Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    locale - Popis vícejazykové podpory

SYNTAXE

    #include <locale.h>

POPIS

    Locale je množina jazykových a kulturních pravidel pro popis takových
    aspektu jako jsou jazyk pro zprávy, různé znakové sady, abecední řazení
    atd. Každý program musí mít možnost zjistit jeho locale a chovat se
    podle jím daných pravidel.

    Hlavičkový soubor <locale.h> deklaruje datové typy, funkce a makra,
    která tuto přenositelnost usnadňuje.

    Deklarované funkce: setlocale(3) pro nastavení aktuálního lacale a
    localeconv(3) pro zjištění informací o formátování čísel.

    Různé kategorie pro lokální informace jsou definovány jako makra.
    Jestliže se použijí jako první argument pro funkci setlocale(3) je
    možno nastavit jednu z požadovaných kategorií:

    LC_COLLATE
       Mění chování funkcí strcoll(3) a strxfrm(3), které se používají
       na porovnání řetězců v lokální abecedě, Například, ostré německé
       s se třídí jako "ss".

    LC_CTYPE
       Mění chování klasifikačních funkcí a maker jako isupper(3) a
       toupper(3), a funkcí pro vícebytové znaky jako je mblen(3) nebo
       wctomb(3).

    LC_MONETARY
       Mění návratovou hodnotu funkce localeconv(3), která popisuje
       způsob jak jsou tištěna čísla, včetně detailů o desetinné tečce
       či čárce. Interně je tato informace  použita  ve  funkci
       strfmon(3).

    LC_MESSAGES
       mění jazyk zpráv a určuje jak vypadá pozitivní a negativní
       odpověď v daném jazyce. GNU C-lib obsahuje pro tento účel funkce
       gettext(3), ngettext(3), and rpmatch(3). Funkce z GNU gettext
       se rovněž řídí proměnnou prostředí LANGUAGE

    LC_NUMERIC
       Mění chování funkcí printf(3) a scanf(3) kdykoli mají použít
       nastavení locale. Tuto informaci lze také číst pomocí funkce
       localeconv(3).

    LC_TIME
       mění chování funkcí strftime(3), která zobrazuje současný čas
       podle lokálních pravidel; například v Evropě se běžně používá 24
       hodinový den, zatímco v USA 12 hodinový.

    LC_ALL Nastavuje vše.

    Jestliže je druhý argument pro setlocale(3) prázdný řetězec, "", hledá
    se základní locale takto:

    1.   Jestliže je nastavena proměnná prostředí LC_ALL, použije se
       LC_ALL .

    2.   Jestliže existuje proměnná prostředí, která se jmenuje stejně
       jako některá z kategorií, použije se tato.

    3.   Jestliže je nastavena proměnná prostředí LANG, použije se
       hodnota LANG .

    Hodnoty pro číselnou konverzi jsou nastaveny ve struct lconv , kterou
    vrací funkce localeconv(3), má následující deklaraci:
     struct lconv {

      /* Číselná (nikoli peněžní) informace */

      char *decimal_point;    /* Znak pro desetinnou čárku */
      char *thousands_sep;    /* Oddělovač tisíců */
      char *grouping; /* Každý prvek označuje počet číslic ve skupině;
               významnější hodnoty se zobrazují více vlevo.
               Pozice CHAR_MAX určuje odkud se již žádné
               oddělování nečiní. Prvek s hodnotou 0 označuje,
               že předchozí prvek se použije odtud doleva. */

      /* Peněžní informace. */

      char *int_curr_symbol; /* První tři znaky jsou symbolem měny podle
                   ISO 4217. Čtvrtý znak je oddělovač, pátý
                   je ' '. */
      char *currency_symbol; /* Lokální symbol pro měnu */
      char *mon_decimal_point;  /* desetinná čárka */
      char *mon_thousands_sep;  /* Viz thousands_sep nahoře */
      char *mon_grouping;     /* Viz grouping nahoře */
      char *positive_sign;    /* Kladné znaménko */
      char *negative_sign;    /* Záporné znaménko */
      char int_frac_digits;    /* Mezinárodní počet des. míst */
      char frac_digits;   /* Lokální počet des. míst */
      char p_cs_precedes;      /* 1 když znak měny předchází číslo,
                      0 když jej následuje */
      char p_sep_by_space;     /* 1 když mezera odděluje
                      currency_symbol od desetinné čárky */

      char n_cs_precedes;      /* 1 když currency_symbol předchází
                      záporné hodnoty, 0 když následuje */

      char n_sep_by_space;     /* 1 když mezera odděluje
                      currency_symbol od záporné hodnoty */
      /* Kladné a záporné znaménko:
       0 Závorky kolem hodnoty a symbolu měny.
       1 Znaménko před hodnotou i symbolem měny.
       2 Znaménko následuje za hodnotou i symbolem měny.
       3 Znaménko bezprostředně před symbolem měny.
       4 Znaménko bezprostředně následuje symbolem měny. */
      char p_sign_posn;
      char n_sign_posn;
     };

STANDARDY

    POSIX.1-2001

    Funkce GNU gettext jsou specifikovány v LI18NUX2000.

VIZ TÉŽ

    locale(1),  localedef(1),  gettext(3),  localeconv(3), ngettext(3),
    nl_langinfo(3), rpmatch(3), setlocale(3),  strcoll(3),  strfmon(3),
    strftime(3), strxfrm(3)

TIRÁŽ

    Tato stránka je součástí projektu Linux man-pages. Popis projektu a
    informace o hlášení chyb najdete na http://www.kernel.org/doc/man-
    pages/.