Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    mailaddr - popis poštovní adresy

POPIS

    Tato manuálová stránka obsahuje úvodní informaci o SMTP poštovních
    adresách tak, jak se používají na Internetu. Tyto adresy jsou v obecném
    formátu

      uživatel@doména

    kde doména je hierarchicky uspořádaný seznam subdomén oddělený tečkami.
    Například adresy

      eric@monet.berkeley.edu
      Eric Allman <eric@monet.berkeley.edu>
      eric@monet.berkeley.edu (Eric Allman)

    jsou povolené zápisy téže adresy.

    Doménová část ("monet.berkeley.edu") znamená doménu, která přijímá
    poštu.  Může označovat jméno počítače na Internetu (a v minulosti to
    tak obvykle bylo), ale nemusí. V doménové části se nerozlišují velká a
    malá písmena.

    Lokální část adresy ("eric") je běžně uživatelské jméno, nicméně jeho
    význam je určen lokálním programovým vybavením. Obvykle se zde také
    nerozlišují malá a velká písmena. Jestliže lokální část vypadá jako
    smetí, je to obvykle proto, že je tato pošta doručována přes bránu mezi
    Internetem a lokální poštou; zde je několik příkladů:

      "příjmení/admd=telemail/c=us/o=hp"@někde.jinde
      NĚKDO%NĚCO@někde.jinde
      počítač!počítač!jméno@někde.jinde
      I2461572@někde.jinde

    (V pořadí: brána X.400, brána do poštovního systému, který nepodporuje
    korektně Internet, UUCP brána, poslední je poněkud nudná  volba
    uživatelských jmen.)

    Skutečné jméno ("Eric Allman") lze psát před <> nebo nakonec uvnitř ().
    (Přesně řečeno, tyto dvě možnosti nejsou plně rovnocenné, nicméně
    rozdíl je mimo rozsah této stránky.) Jméno musí být uzavřeno do
    uvozovek "" jestliže obsahuje některé znaky, například tečku ".":

      "Eric P. Allman" <eric@monet.berkeley.edu>

  Zkratky.
    Mnoho poštovních systémů povoluje zkracovat doménové jméno. Například,
    uživatelé na berkeley.edu mohou psát jen ``eric@monet'' pro Erica
    Allmana. Toto nen doporuovan zpsob Někdy to funguje, ale nemělo by
    se na to spoléhat.

  Směrovací adresy.
    Kdysi bylo občas nutno směrovat poštu přes několik počítačů až na
    cílovou adresu. Adresy, které obsahují tato  směrování  nazýváme
    směrovacími adresami. Používají následující syntaxi:

      <@počítača,@počítačb:uživatel@počítačc>

    Takto napsaná adresa určuje, že zpráva má být zaslána na počítača,
    odtud na počítačb a nakonec na počítačc. Mnohéé poštovní programy
    směrovací adresy ignorují a zašlou zprávu přímo na počítačc.

    Směrovací adresy jsou nyní velmi nezvyklé. Občas se najdou ve starých
    poštovních archivech. Obecně lze pro určení skutečné adresy ignorovat
    vše kromě "uživatel@počítačc".

  Postmaster.
    Každý poštovní uzel musí mít uživatele (nebo poštovní přezdívku)
    pojmenovaného "postmaster", kterému lze posílat zprávy o problémech s
    jeho uzlem. Jméno "postmaster" nerozlišuje velká a malá písmena.

SOUBORY

    /etc/aliases
    ~/.forward

VIZ TÉŽ

    binmail(1), mail(1), mconnect(1), aliases(5), forward(5), sendmail(8),
    vrfy(8)

    RFC 2822 (Internet Message Format).

TIRÁŽ

    Tato stránka je součástí projektu Linux man-pages.  Popis projektu a
    informace o hlášení chyb najdete na http://www.kernel.org/doc/man-
    pages/.