Provided by: aptitude_0.4.11.3-1ubuntu3_i386 bug

JM'ENO

    aptitude - vysokourovňove rozhrani k baličkovacimu systemu

PŘEHLED

    aptitude [<volby>...] {autoclean | clean | forget-new | keep-all |
        update | upgrade}

    aptitude [<volby>...] {changelog | dist-upgrade | download |
        forbid-version | hold | install | keep-all | markauto | purge
        | reinstall | remove | show | unhold | unmarkauto} <bal'iky>...

    aptitude [<volby>...] search <vzory>...

    aptitude [-S <jmsoub>] [-u | -i]

    aptitude help

POPIS

    aptitude je textove rozhrani k baličkovacimu systemu Debianu.

    Umožňuje uživateli prohližet a třidit seznamy baliků a take tyto baliky
    jednoduše spravovat (instalovat, aktualizovat a odstraňovat). Program
    může pracovat z přikazoveho řadku, nebo v celoobrazovkovem režimu.

AKCE NA PŘ'IKAZOV'EM Ř'ADKU

    Prvni argument, jež nezačina pomlčkou (,,-"), je považovan za akci,
    kterou ma program provest. Pokud neni zadana žadna akce, aptitude se
    spusti v celoobrazovkovem režimu.

    Dostupne jsou nasledujici akce:

    install
      Instaluje jeden nebo vice baliků. Seznam baliků k instalaci by měl
      nasledovat za přikazem ,,install"; Pokud jmeno baliku obsahuje znak
      ,,~", bude se brat jako vzor pro hledani a budou instalovany
      všechny baliky vyhovujici tomuto vzoru. (Viz ,,Vyhledavaci vzory" v
      referenčni přiručce aptitude)

      Pro vyběr konkretni verze baliku přidejte ke jmenu baliku
      ,,=verze", napřiklad ,,aptitude install apt=0.3.1". Chcete-li
      vybrat balik z určiteho archivu, přidejte za nazev baliku
      ,,/archiv", napřiklad ,,aptitude install apt/experimental".

      Přikazem pro instalaci nemusite pouze instalovat nove baliky.
      Přidanim ,,aktivni připony" za nazev baliku můžete řici aptitude,
      aby s nim provedla nějakou jinou akci. Napřiklad aptitude remove
      wesnoth+ balik wesnoth neodstrani, ale naopak jej nainstaluje. K
      dispozici jsou nasledujici aktivni připony:

      <bal'ik>+
        Nainstaluje <bal'ik>.

      <package>+M
        Nainstaluje <bal'ik> a okamžitě jej označi jako instalovany
        automaticky (pozor, pokud na <bal'ik>u nic nezavisi, tak bude
        obratem automaticky odstraněn).

      <bal'ik>-
        Odstrani <bal'ik>.

      <bal'ik>_
        Vyčisti <bal'ik>, tj. odstrani jej včetně konfiguračnich a
        datovych souborů.

      <bal'ik>=
        Podrži <bal'ik> v aktualnim stavu, tj. zruši na něm všechny
        naplanovane instalace, aktualizace nebo odstraněni. Podrženi
        bude trvat, dokud jej nezrušite.

      <bal'ik>:
        Podrži <bal'ik> v aktualnim stavu, tj. zruši na něm všechny
        naplanovane instalace, aktualizace nebo odstraněni. Na rozdil
        od předchoziho plati pouze pro toto sezeni.

      <package>&M
        Označi <bal'ik> jako instalovany automaticky.

      <package>&m
        Označi <bal'ik> jako instalovany ručně.

      Jako specialni připad můžete použit ,,install" bez argumentů - tim
      provedete všechny naplanovane, ale dosud nevyřizene akce.

      Poznamka
      Po konečnem potvrzeni klavesou Y přikaz ,,install" modifikuje
      vnitřni zaznamy aptitude o akce, ktere se maji provest. Pokud např.
      zadate přikaz ,,aptitude install foo bar" a pak instalaci
      přerušite, musite pote zadat (třeba) ,,aptitude remove foo bar",
      aby se zrušil původni přikaz.

    remove, purge, hold, unhold, keep, reinstall
      Tyto přikazy pracuji stejně jako ,,install", ale provedou akci
      podle svych nazvů, tj. odstraněni, odstraněni s konfiguračnimi
      soubory, přidrženi, uvolněni, ponechani a přeinstalovani (pokud
      ovšem nejsou přepsany ,,aktivni připonou"). Rozdil mezi ponechanim
      (keep) a přidrženim (hold) je ten, že přidrženy balik bude i při
      přištich aktualizacich ignorovan (tj. ponechan ve stavajici verzi),
      zatimco ponechani jednoduše na baliku zruši všechny naplanovane
      akce. Uvolněni znamena, že při přištich aktualizacich bude balik
      svolny k aktualizaci.

      (Napřiklad ,,aptitude remove '~ndeity'" odstrani všechny baliky,
      jejichž nazev obsahuje řetězec ,,deity")

    markauto, unmarkauto
      Označi baliky jako instalovane automaticky nebo ručně. Nazvy baliků
      se zadavaji stejně jako u předchozich akci. Napřiklad ,,aptitude
      markauto '~slibs'" označi všechny baliky ze sekce ,,libs" jako
      instalovane automaticky.

      Podrobnějši informace o automaticky instalovanych balicich
      naleznete v referenčni přiručce aptitude v kapitole ,,Sprava
      automaticky instalovanych baliků".

    forbid-version
      Zakaže, aby byl balik aktualizovan na konkretni verzi. Tim
      zabranite aptitude, aby automaticky aktualizoval balik na konkretni
      verzi, ale aby povolil všechny nasledne automaticke aktualizace.
      Standardně aptitude vybere verzi, na kterou by se balik
      aktualizoval. Tento vyběr můžete přebit přidanim ,,=verze" za jmeno
      baliku: např. ,,aptitude forbid-version vim=1.2.3.broken-4".

      Tento přikaz je užitečny pro přeskočeni nefunkčnich verzi baliků,
      aniž byste museli nastavovat přiznak pro podrženi a nasledně jej
      zase rušit. Rozhodnete-li se nakonec pro instalaci zakazane verze,
      přikaz ,,install" umi tento zakaz zrušit.

    reinstall
      Znovu nainstaluje aktualni verze zadanych baliků.

    update
      Aktualizuje seznam dostupnych baliků podle zdrojů pro apt. (Tento
      přikaz je ekvivalentni k ,,apt-get update").

    upgrade
      Aktualizuje instalovane baliky na jejich nejnovějši verze. Žadne
      instalovane baliky, pokud ovšem nejsou zbytečne, nebudou odstraněny
      (viz ,,Sprava automaticky instalovanych baliků" v referenčni
      přiručce k aptitude); Take se nebudou instalovat žadne
      nenainstalovane baliky.

      Pokud balik nemůže byt aktualizovan bez porušeni těchto pravidel,
      bude ponechan v aktualni verzi. Chcete-li aktualizovat i tyto
      baliky, použijte přikaz dist-upgrade.

    dist-upgrade
      Aktualizuje instalovane baliky na jejich nejnovějši verze a podle
      potřeby doinstaluje nebo odstrani některe baliky. Tento přikaz je
      meně konzervativni než upgrade a je pravděpodobne, že vykona i
      nějake nechtěne akce. Uživatelům doporučujeme použivat raději
      upgrade, nebo alespoň důkladně kontrolovat navrhovane změny.

    keep-all
      Na všech balicich zruši všechny naplanovane akce, tj. odstrani
      přiznaky pro instalaci, odstraněni nebo aktualizaci.

    forget-new
      Zapomene, ktere baliky jsou ,,nove" (ekvivalent klavesy ,,f" v
      celoobrazovkovem režimu).

    search
      Hleda baliky odpovidajici zadanym vyrazům. Vyrazy by měly byt
      zapsany za přikazem ,,search". Všechny baliky vyhovujici zadanym
      kriteriim budou zobrazeny. Napřiklad ,,aptitude search '~N'"
      zobrazi všechny ,,nove" baliky. Vyrazy pro vyhledavani jsou
      podrobně popsany v referenčni přiručce v časti ,,Vyhledavaci vzory"

      Pokud nezadate parametr -F, bude vystup přikazu aptitude search
      vypadat nějak takto:

        i  apt               - Pokročile rozhrani pro dpkg
        pi apt-build            - Rozhrani pro apt pro sestaveni, optimaliz
        cp apt-file            - APT nastroj pro prohledavani baliků -- př
        ihA raptor-utils          - Nastroje Raptor RDF Parser
      Každy nalezeny balik je na samostatnem řadku. Prvni pismeno každeho
      řadku zobrazuje aktualni stav baliku. Nejběžnějši stavy jsou p, což
      znamena, že v systemu neni po baliku ani vidu ani slechu, c znači,
      že byl balik smazan, ale konfiguračni soubory se stale nachazi v
      systemu, i označuje nainstalovane baliky a v znamena, že se jedna o
      virtualni balik. Druhy znak zobrazuje očekavanou akci nad balikem
      (pokud je naplanovana; jinak se zobrazi mezera). Mezi nejběžnějši
      akce patři i, což znamena že je balik naplanovany pro instalaci, d
      řika, že se balik odstrani a p znamena, že se balik odstrani i s
      konfiguračnimi soubory. Je-li třeti znak A, byl balik nainstalovan
      automaticky pro splněni zavislosti.

      Uplny seznam možnych stavů a akci naleznete v referenčni přiručce
      aptitude v časti ,,Ziskani informaci o baliku".

    show
      Zobrazi detailni informace o zadanych balicich. Pokud jmeno baliku
      obsahuje znak ,,~", bude se brat jako vzor pro hledani a budou
      instalovany všechny baliky vyhovujici tomuto vzoru. (Viz
      ,,Vyhledavaci vzory" v referenčni přiručce aptitude.)

      Pokud je mira upovidanosti 1 nebo větši (tj. je na přikazove řadce
      zadano alespoň jedno -v), zobrazi se informace o všech verzich
      baliku. V opačnem připadě se zobrazi pouze informace o
      ,,kandidatske verzi" (což je verze, kterou by stahl přikaz
      ,,aptitude install".)

      Informace o jine než kandidatske verzi baliku můžete ziskat tak, že
      za nazev baliku přidate =verze. Chcete-li zobrazit verzi z
      konkretniho archivu, stači za nazev baliku přidat /archiv. Jestliže
      použijete některou z těchto dvou syntaxi, zobrazi se pouze jedina
      verze bez ohledu na miru upovidanosti.

      S mirou upovidanosti 1 nebo větši se navic zobrazi pole
      architektura, komprimovana velikost, jmeno souboru a md5 součet.
      Přesahne-li upovidanost uroveň 2, zobrazi se vybrana verze
      tolikrat, v kolika archivech je nalezena.

    clean
      Smaže stažene soubory z vyrovnavaci paměti (obvykle v adresaři
      /var/cache/apt/archives).

    autoclean
      Smaže baliky ve vyrovnavaci paměti, ktere se již nedaji stahnout.
      Timto můžete umravnit spotřebu diskoveho prostoru, aniž byste
      museli smazat celou vyrovnavaci paměť.

    changelog
      Stahne a zobrazi seznamy změn provedenych vyvojaři Debianu u
      zadanych baliků (zdrojovych nebo binarnich).

      Implicitně se stahne seznam změn pro verzi, ktera by se
      nainstalovala přikazem ,,aptitude install". Konkretni verzi baliku
      můžete zadat tak, že ke jmenu baliku přidate =verze. Chcete-li
      použit verzi z konkretniho archivu, můžete ke jmenu baliku přidat
      /archiv.

    download
      Do aktualniho adresaře stahne soubor zadaneho baliku.

      Implicitně se stahne verze, ktera by se nainstalovala přikazem
      ,,aptitude install". Konkretni verzi baliku můžete zadat tak, že ke
      jmenu baliku přidate =verze. Chcete-li použit verzi z konkretniho
      archivu, můžete ke jmenu baliku přidat /archiv.

    help
      Zobrazi kratky přehled dostupnych přikazů a parametrů.

VOLBY

    Nasledujicimi volbami můžete měnit chovani zminěnych přikazů.
    Pamatujte, že ne každy přikaz rozumi každe volbě (některe kombinace
    přikazů a voleb ani nedavaji smysl).

    -D, --show-deps
      U přikazů, ktere instaluji nebo odstraňuji baliky (install,
      upgrade, apod.), kratce zobrazi důvody, proč budou některe baliky
      automaticky nainstalovany či odstraněny.

      Konfiguračni položka Aptitude::CmdLine::Show-Deps.

    -d, --download-only
      Podle potřeby stahne baliky do vyrovnavaci paměti, ale nic
      neinstaluje nebo neodstraňuje. Implicitně je vyrovnavaci paměť
      umistěna v adresaři /var/cache/apt/archives.

      Konfiguračni položka Aptitude::CmdLine::Download-Only.

    -F <form'at>, --display-format <form'at>
      Urči format, kterym se budou zobrazovat vysledky hledani přikazu
      search. Napřiklad ,,%p %V %vr" zobrazi nazev baliku nasledovany
      aktualně instalovanou verzi a dostupnou verzi. (Vice informaci viz
      referenčni přiručka aptitude, sekce ,,Přizpůsobeni zobrazeni
      baliků".)

      Konfiguračni položka Aptitude::CmdLine::Package-Display-Format.

    -f
      Zkusi agresivně opravit zavislosti porušenych baliků, i za cenu
      ignorovani akci zadanych uživatelem na přikazove řadce.

      Konfiguračni položka Aptitude::CmdLine::Fix-Broken.

    -h, --help
      Zobrazi kratkou napovědu. (Shodne s akci help.)

    --purge-unused
      Vyčisti baliky, ktere již nejsou vyžadovany žadnym instalovanym
      balikem. To je ekvivalentni parametru ,,-o Aptitude::Purge-
      Unused=true".

    -P, --prompt
      Vždy zobrazi vyzvu, i když neexistuje alternativni možnost.

      Konfiguračni položka Aptitude::CmdLine::Always-Prompt.

    -R, --without-recommends
      Při instalaci baliků nepovauje doporučeni, za silne zavislosti.
      (Ma větši prioritu než nastaveni z /etc/apt/apt.conf a
      ~/.aptitude/config.)

      Konfiguračni položka Aptitude::Recommends-Important

    -r, --with-recommends
      Při instalaci novych baliků považuje doporučeni za silne
      zavislosti. (Ma větši prioritu než nastaveni z /etc/apt/apt.conf a
      ~/.aptitude/config.)

      Konfiguračni položka Aptitude::Recommends-Important

    -s, --simulate
      V přikazovem režimu simuluje akce, ktere by se provedly, ale realně
      je neprovede. Nevyžaduje rootovska prava. V celoobrazovkovem režimu
      otevře cache pouze pro čteni bez ohledu na to, zda mate rootovska
      opravněni.

      Konfiguračni položka Aptitude::Simulate.

    --schedule-only
      U přikazů, ktere měni stav baliků (instalace, aktualizace,
      odstraněni), naplanuje zadane operace pro pozdějši provedeni, ale
      zatim je neprovede. Naplanovane akce se spusti až po zadani přikazu
      aptitude install bez dalšich parametrů. Je to podobne, jako když v
      celoobrazovkovem režimu provedete přislušne změny a pote program
      ukončite, aniž byste akce provedli klavesou ,,g".

      Napřiklad aptitude --schedule-only install evolution naplanuje
      balik evolution pro pozdějši instalaci.

    -t <distribuce>, --target-release <distribuce>
      Nastavi distribuci, ze ktere se budou baliky instalovat. Napřiklad
      ,,aptitude -t unstable ..." bude při stahovani baliků
      upřednostňovat nestabilni distribuci. Pro přikazy ,,changelog",
      ,,download" a ,,show" to je ekvivalentni přidani /distribuce za
      nazev každeho baliku na přikazove řadce. U ostatnich přikazů to
      ovlivni vychozi kandidatskou verzi baliků podle pravidel popsanych
      v apt_preferences(5).

      Konfiguračni položka APT::Default-Release.

    -O <poad'i>, --sort <poad'i>
      Zada pořadi, ve kterem se bude zobrazovat vystup přikazu search.
      Napřiklad ,,installsize" setřidi baliky vzestupně podle instalovane
      velikosti (viz sekce v ,,Přizpůsobeni zobrazeni baliků" v
      referenčni přiručce aptitude).

    -o <kl'i>=<hodnota>
      Přimo nastavi volbu z konfiguračniho souboru. Napřiklad -o
      Aptitude::Log=/tmp/muj-denicek zaznamena všechny akce aptitude do
      souboru /tmp/muj-denicek. Dalši informace o konfiguračnim souboru
      naleznete v referenčni přiručce aptitude v časti ,,Konfiguračni
      soubor".

    -q=n, --quiet=n
      Potlači všechny ukazatele postupu, což umožni ukladat vystup
      programu do souboru pro pozdějši kontrolu. Tuto volbu můžete
      několikrat zopakovat, což bude program dale ztišovat. aptitude
      však na rozdil od apt-get při nasobnem použiti nezapne volbu -y.

      Abyste parametr -q nemuseli zadavat několikrat, můžete použit i
      variantu s volitelnym =n, kde misto <n> zadate miru tichosti
      odpovidajici <n> pismenům q.

    -V, --show-versions
      Zobrazi verze baliků připravenych k instalaci.

      Konfiguračni položka Aptitude::CmdLine::Show-Versions.

    -v, --verbose
      Zobrazi dalši informace (může byt použito vicekrat).

      Konfiguračni položka Aptitude::CmdLine::Verbose.

    --version
      Zobrazi verzi aptitude a různe informace o kompilačnim prostředi.

    --visual-preview
      Při instalaci/odstraněni baliků z přikazove řadky zobrazi misto
      obvykle vyzvy celoobrazovkove rozhrani a jeho přehled před
      instalaci.

    -w <'ika>, --width <'ika>
      Zada šiřku zobrazeni, ktera se ma použit pro vystup přikazu search
      (implicitně se použije šiřka terminalu).

      Konfiguračni položka Aptitude::CmdLine::Package-Display-Width

    -y, --assume-yes
      Na všechny vyzvy ano/ne předpoklada odpověď ,,ano". Nevztahuje se
      však na potencialně nebezpečne akce jako odstraněni Nezbytnych
      baliků. Přebiji -P.

      Konfiguračni položka Aptitude::CmdLine::Assume-Yes.

    -Z
      U každeho baliku zobrazi, kolik mista se použije nebo uvolni jeho
      instalaci, aktualizaci nebo odstraněnim.

      Konfiguračni položka Aptitude::CmdLine::Show-Size-Changes.

    Nasledujici volby slouži pro interni učely celoobrazovkoveho režimu
    programu a neměli byste je použivat.

    -S <jmsoub>
      Nahraje rozšiřene stavove informace z <jmsoub>.

    -u
      Při startu programu aktualizuje seznamy baličků. Tuto volbu
      nemůžete použit zaroveň s -i.

    -i
      Při startu programu zobrazi obrazovku pro stahovani (ekvivalentni
      stisku klavesy ,,g" hned po startu). Tuto volbu nemůžete použit
      zaroveň s ,,-u".

PROSTŘED'I

    HOME
      Pokud existuje adresař $HOME/.aptitude, aptitude si zde uloži
      konfiguračni soubor jako $HOME/.aptitude/config. V opačnem připadě
      si vyhleda domovsky adresař uživatele pomoci getpwuid(2) a
      konfiguračni soubor uloži tam.

    PAGER
      Je-li nastavena tato proměnna prostředi, aptitude ji využije pro
      zobrazeni seznamu změn přikazu ,,aptitude changelog". V opačnem
      připadě se použije vychozi more.

    TMP
      Pokud neni nastavena proměnna TMPDIR, ale TMP ano, aptitude si zde
      bude ukladat sve dočasne soubory. Pokud neni nastavena ani jedna z
      těchto proměnnych, použije se adresař /tmp.

    TMPDIR

      aptitude bude ukladat sve dočasne soubory do adresaře určeneho
      touto proměnnou prostředi. Pokud proměnna TMPDIR neni nastavena,
      použije se proměnna TMP. Jestliže neni nastavena ani ta, použije se
      vychozi adresař /tmp.

VIZ TAK'E

    apt-get(8), apt(8) a /usr/share/doc/aptitude/html/<jazyk>/index.html z
    baličku aptitude-doc-<jazyk>

AUTOŘI

    Daniel Burrows <dburrows@debian.org>
      Autor.

    Miroslav Kuře <kurem@debian.cz>
      Česky překlad

    Daniel Burrows <dburrows@debian.org>
      Autor.

    Miroslav Kuře <kurem@debian.cz>
      Česky překlad

COPYRIGHT

    Tato manualova stranka je svobodny software; můžete ji šiřit a/nebo
    upravovat podle podminek GNU General Public License verze 2 nebo (dle
    vašeho uvaženi) novějši tak, jak ji zveřejňuje Free Software
    Foundation.

    Tato manualova stranka je distribuovana v naději, že bude užitečna, ale
    BEZ JAKEKOLIV ZARUKY. Pro vice podrobnosti se podivejte do licence GNU
    General Public License.

    Kopii GNU General Public License byste měli obdržet s touto manualovou
    strankou. Pokud tomu tak neni, napište na Free Software Foundation,
    Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

                 02. zaři 2008           APTITUDE(8)