Provided by: passwd_4.1.1-1ubuntu1_i386 bug

JMÉNO

    groupadd - Vytvoří skupinu

POUŽITÍ

    groupadd [-g GID [-o]] [-f] [-K KL=HODNOTA] skupina

POPIS

    Příkaz groupadd vytváří nové skupinové účty na základě zadaných hodnot
    a výchozích hodnot nastavených v systému. Nová skupina bude podle
    pořeby zařazena do příslušných systémových souborů.

VOLBY

    Příkaz groupadd akceptuje následující volby:

    -f   Tato volba způsobí, že v případě kolize se stávající skupinou se
       vrátí úspěšný návratový kód. Při použití s volbou -g, pokud již
       dané GID existuje, vybere se unikární GID automaticky, (tj. jako
       kdybyste -g nezadali).

    -g GID Číselná hodnota skupinového ID. Tato hodnota musí být unikátní
       (s výjimkou volby -o). Hodnota musí být nezáporné celé číslo.
       Jako výchozí hodnota se použije nejmenší ID větší než 999 a
       zároveň větší než ID všech ostatních skupin. Hodnoty mezi 0 a
       999 jsou obvykle rezervovány pro systémové účty.

    -h, --help
       Zobrazí nápovědu a skončí.

    -K KL=HODNOTA
       Přepíše výchozí nastavení /etc/login.defs (GID_MIN, GID_MAX
       apod.). Můžete zadat i více voleb najednou.

       Příklad: -K GID_MIN=100 -K GID_MAX=499

       Poznámka: -K GID_MIN=10,GID_MAX=499 zatím nefunguje.

    -o   Tato volba povolí přidání skupiny s neunikátním GID.

SOUBORY

    /etc/group
       informace o skupinových účtech

    /etc/gshadow
       citlivé informace o skupinových účtech

    /etc/login.defs
       nastavení systému shadow

ZÁLUDNOSTI

    Názvy skupin musí začínat malým písmenem nebo podtržítkem a mohou
    obsahovat pouze malá písmena, čísla, podtržítka, pomlčky a závěrečný
    dolar. Vyjádřeno regulárním výrazem: [a-z_][a-z0-9_-]*[$]

    Délka názvu skupiny nesmí překročit 16 znaků.

    Jestliže již název skupiny existuje v externí databázi typu NIS, příkaz
    groupadd odmítne požadavek na vytvoření této skupiny.

NÁVRATOVÉ HODNOTY

    Příkaz groupadd může skončit s následujícími návratovými hodnotami:

    0   úspěch

    2   chybná syntaxe příkazu

    3   chybný argument parametru

    4   GID není unikátní (pokud nepoužijete -o)

    9   název skupiny není unikátní

    10   nelze aktualizovat soubor group

VIZ TAKÉ

    chfn(1), chsh(1), passwd(1), gpasswd(8), groupdel(8), groupmod(8),
    login.defs(5), useradd(8), userdel(8), usermod(8).