Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    intro - Úvod do administrace a privilegovaných příkazů.

POPIS

    Sekce 8 popisuje příkazy, které mohou nebo by měly být používány pouze
    superuživatelem, jako jsou příkazy pro administraci systému, démoni a
    příkazy pro práci s hardware.

    Stejně jako příkazy popsané v sekci 1 vracejí tyto příkazy návratovou
    hodnotu, která označuje zda příkaz uspěl či selhal. Více informací je
    uvedeno v intro(1).

POZNÁMKY

  Autoři a podmínky pro šíření a kopírování
    Autory a podmínky pro šíření a kopírování najdete v záhlaví zdrojového
    kódu každé manuálové stránky. Všimněte si, že se mohou stránku od
    stránky lišit.

TIRÁŽ

    Tato stránka je součástí projektu Linux man-pages. Popis projektu a
    informace o hlášení chyb najdete na http://www.kernel.org/doc/man-
    pages/.