Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    cut - sorok kiválasztott részeit írja ki

ÁTTEKINTÉS

    cut [-ns] [-b BJTLISTA] [-c KARAKTERLISTA] [-d ELVLASZT] [-f
    MEZLISTA]    [--bytes=BJTLISTA]    [--characters=KARAKTERLISTA]
    [--delimiter=ELVLASZT]   [--fields=MEZLISTA]  [--only-delimited]
    [FJL...]

    cut [--help] [--version]

LEÍRÁS

    A cut program minden megadott FÁJL minden sorának a kiválasztott
    részeit írja ki a szabványos kimenetre. Amennyiben a bemeneti FÁJL
    nincs megadva vagy az a `-', a szabványos bemenetet dolgozza fel.

    A BJTLISTA, a KARAKTERLISTA és a MEZLISTA egy vagy több számból,
    illetve  tartományból  áll,  melyeket  vesszők választanak el (a
    tartományokat két, egymástól `-' jellel elválasztott szám határozza
    meg).  A bájtok, karakterek és mezők számozása 1-től indulva történik.
    Nem teljes tartomány megadása is lehetséges: `-M' azonos `1-M'-mel, míg
    `N-' jelentése: az N-től a sor végéig vagy az utolsó mezőig.

OPCIÓK

    -b BJTLISTA, --bytes=BJTLISTA
       Csak a BÁJTLISTA listában felsorolt pozícióban lévő byte-okat
       írja ki. A `TAB' és `visszatörlés' (backspace) karaktereket a
       többi karakterhez hasonlóan egyetlen byte-nak tekinti.

    -c KARAKTERLISTA, --characters=KARAKTERLISTA
       Csak a KARAKTERLISTA által megadott pozícióban lévő karaktereket
       írja ki. Jelenleg azonos -b-vel, de a nemzetközi verzió esetén
       ez változhat. A `TAB' és `visszatörlés' (backspace) karaktereket
       a többi karakterhez hasonlóan egyetlen byte-nak tekinti.

    -d ELVLASZT, delimiter=ELVLASZT
       Az -f opció által használt mezőelválasztót adja meg a ELVLASZT
       első karaktere (alapértelmezésben a <TAB>).

    -f MEZLISTA, --fields=MEZLISTA
       Csak a MEZLISTA által felsorolt mezőket írja ki. A mezőket
       alapértelmezés szerint `TAB' karakterek választják el.

    -n   A több byte-os karaktereket nem töri szét (jelenleg  nem
       értelmezett).

    -s, --only-delimited
       Az -f opció használata esetén nem írja ki azokat a sorokat,
       melyek nem tartalmazzák a megadott mezőelválasztó karaktert.

    --help Használati útmutatót ír a szabványos kimenetre, majd kilép.

    --version
       A program verziójáról ír ki információt a szabványos kimenetre,
       majd kilép.

MEGJEGYZÉSEK

    A hibákat a bug-textutils@gnu.org címre jelentheted (angolul).
    A  kézikönyvoldalt  Ragnar  Hojland  Espinosa  <ragnar@macula.net>
    készítette.

MAGYAR FORDÍTÁS

    Horváth András <horvatha@rs1.szif.hu>
    Magyari Miklós <magyari@freemail.hu>