Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    dialog - párbeszéddobozokat jelenít meg shell-scriptekben

ÁTTEKINTÉS

    dialog --clear
    dialog --create-rc fjl
    dialog [ --title cm ] [ --backtitle httrcm ] [ --clear ] [
    --separate-output ] doboz-opciók

LEÍRÁS

    A dialog olyan program, aminek segítségével sokféle kérdést vagy
    képernyőüzenetet lehet megjeleníteni, párbeszéddobozok segítségével,
    egy shell-scriptből.  Jelenleg a következő típusú párbeszéddobozok
    alkalmazhatók:

    igen/nem doboz, menü doboz, bevitel doboz, üzenet doboz, szöveg doboz,
    infó doboz, választólista doboz, rádiólista doboz és mérték doboz.

OPCIÓK

    --clear
       A képernyő a képernyő-attribútumnak  megfelelően  törlődik
       kilépéskor.

    --create-rc fjl
       Mivel a dialog lehetővé teszi a futás közbeni konfigurálást, ezt
       felhasználhatjuk egy minta konfigurációs fájl létrehozására,
       ennek neve fjl.

    --separate-output
       A  választólista-képernyőelemeknél a kimenet csak egy sort
       szolgáltat egyszerre, idézőjelek nélkül. Ez megkönnyíti más
       programok számára a továbbfeldolgozást.

    --title cm
       Beállítja a cm szövegét, ami a párbeszéddoboz tetején jelenik
       meg.

    --backtitle httrcm
       Beállítja a httrcm szövegét, ami a képernyő tetején, a
       háttérben fog megjelenni.

    Doboz-opciók

    --yesno szveg magassg szlessg
       Egy igen/nem párbeszéddobozt jelenít meg, a magassg által
       megadott sor- és a szlessg által megadott oszlopszámmal. A
       szveg a párbeszéddoboz belsejében fog megjelenni. Ha a szöveg
       túl hosszú ahhoz, hogy egy sorban elférjen, akkor automatikusan
       feldarabolódik a megfelelő helyeken. A szveg karakterlánc ezen
       kívül tartalmazhat egy "\n" vagy `\n' újsor al-karakterláncot is
       a sortörés pontos vezérlésére. Ez a típusú doboz jól használható
       olyan kérdések feltételére, amelyek a  felhasználótól  egy
       egyszerű  igen vagy nem választ várnak.  A párbeszéddoboz
       tartalmaz egy Yes és egy No (Igen / Nem) gombot, melyek között a
       felhasználó a TAB billentyű lenyomásával válthat.

    --msgbox szveg magassg szlessg
       Az üzenet doboz nagyon hasonlít az  igen/nem dobozhoz. Az
       egyetlen eltérés az üzenet doboz és az igen/nem doboz között az,
       hogy az üzenet doboznak csak egyetlen OK gombja van. Ez a doboz
       felhasználható bármilyen üzenet kiíratására.  Miután elolvasta
       az üzenetet, a felhasználó lenyomhatja az ENTER billentyűt,
       ezáltal a dialog kilép és a hívó shell folytathatja a működését.

    --infobox szveg magassg szlessg
       Egy infó doboz alapvetően egy üzenet doboz. Ebben az esetben
       azonban a dialog az üzenet megjelenítése után azonnal kilép. A
       képernyőt nem törli le a dialog kilépéskor, így az üzenet addig
       ott marad, amíg a hívó shell le nem törli azt később. Ez akkor
       hasznos, ha informálni akarjuk a felhasználót arról, hogy
       bizonyos még folyó műveletek  igényelhetnek  kis  időt  a
       befejeződésükhöz.

    --inputbox szveg magassg szlessg [alapszveg]
       Az input doboz akkor hasznos, ha olyan kérdéseket akarunk
       feltenni, amire a felhasználónak egy szöveggel kell válaszolnia.
       Ha  az  alapszöveg  is  meg van adva, akkor ez lesz az
       alapértelmezett válasz-karakterlánc.  A szöveg bevitelekor a
       BACKSPACE gombot használhatjuk a gépelési hibák javítására. Ha a
       beírt szöveg hosszabb annál, hogy beleférjen a beviteli mezőbe,
       akkor  az  elgördül. Kilépéskor a bevitt szöveg a stderr
       hibacsatornára íródik ki.

    --textbox fjl magassg szlessg
       A  szövegdoboz  segítségével  egy  szövegfájl  tartalmát
       jeleníthetjük meg egy ablakban. Ez olyan, mint egy egyszerű
       szövegnézőke. A felhasználó mozoghat a fájlban a  FEL/LE,
       PGUP/PGDN  és  HOME/END  billentyűkkel,  amelyek a legtöbb
       billentyűzeten megtalálhatók. Ha a sorok túl hosszúak ahhoz ,
       hogy  kiférjenek  az  ablakban,  akkor  a BAL/JOBB gombok
       használhatók a szövegterület vízszintes elmozgatására. A további
       kényelem  szempontjából  az előre- és hátrairányú keresési
       funkciókat is megvalósították.

    --menu szveg magassg szlessg men-magassg [ cmke ttel ] ...
       Ahogy a neve is mondja, a menü doboz egy olyan párbeszéddoboz,
       amely megjelenít egy választási listát, amelyből a felhasználó
       választhat. Minden menüpont egy cmke karakterláncból és egy
       ttel karakterláncból áll. A cmke egy nevet ad a menüpontnak,
       ami megkülönbözteti a többi bejegyzéstől.  A ttel egy rövid
       leírása annak az opciónak, amit a menüpont jelent. A felhasználó
       mozoghat a menüpontok között a FEL/LE nyilak lenyomásával, a
       cmke első betűjének mint forróbillentyűnek a lenyomásával, vagy
       az 1-9 számbillentyűkkel. Létezik men-magassg bejegyzés is,
       ami megadja, hány menüpont legyen egyszerre kiírva, de a menü
       elgördül, ha ennél több bejegyzés van. Amikor a dialog kilép, a
       cmke  a  kiválasztott  menüpontból  kiíródik  a  stderr
       hibacsatornára.

    --checklist szveg magassg szlessg lista-magassg [ cmke ttel
    llapot ] ...
       A választólista hasonlít a menü dobozhoz abban, hogy több
       lehetőség közül választhatunk egy menü formájában. Ahelyett
       azonban, hogy választanánk egyet a menüpontok közül, minden
       bejegyzést ki- vagy bekapcsolhat a felhasználó. Az eredeti ki/be
       állapotot az llapot szabályozza.  Kilépéskor azok a cmke
       karakterláncok  lesznek  kiírva  a  stderr  hibacsatornára,
       amelyeknek állapota bekapcsolt.

    --rádiólista szveg magassg szlessg lista-magassg  [ cmke ttel
    llapot ] ...
       A rádiólista doboz hasonló a menü dobozhoz. Az egyetlen eltérés
       az, hogy beállítható, melyik menüpont van jelenleg kiválasztva,
       az llapot átváltásával on-ra.

    --gauge szveg magassg szlessg szzalk
       A mérték doboz egy mértéksávot jelenít meg a doboz alján. A sáv
       jelzi a százalékértéket. Új értékeket a szabványos bemenetről
       lehet beolvasni, egy egész számot soronként. A sáv frissítődik,
       hogy jelezze az új százalékértéket. Ha a bemenet XXX, a
       következő sorokat egészen a következő XXX-ig egy új prompt-hoz
       használja fel a program. A bemeneten érkező EOF jelre fejeződik
       be a sáv működése.

FUTÁS KÖZBENI KONFIGURÁCIÓ

    1. Készítsünk  egy  példa  konfigurációs  fájlt  a  következők
      begépelésével:

         "dialog --create-rc <fájl>"

    2. Induláskor  a  dialog  a  következőképpen  határozza  meg  a
      beállításokat:

      a) ha a DIALOGRC környezeti változó be van állítva, ennek értéke
        adja meg a konfigurációs fájl nevét.

      b) ha az (a) alatti fájl nem található, a $HOME/.dialogrc fájl-t
        használja fel mint konfigurációs fájlt.

      c) ha a (b) alatti fájl sem található, akkor a fordításkori
        alapértékeket használja.

    3. Szerkesszük a minta konfigurációs fájlt és másoljuk olyan helyre,
      amit a dialog megtalál, a 2. lépésben leírtak szerint.

KÖRNYEZET

    DIALOGRC    Állítsuk be ezt a változót, ha meg kívánjuk adni a
           használandó konfigurációs fájl helyét.

FÁJLOK

    $HOME/.dialogrc   alapértelmezett konfigurációs fájl

DIAGNOSZTIKA

    A kilépési kód 0, ha a dialog a Yes-el vagy az OK gomb lenyomásával ért
    véget, és 1, ha a No vagy a Cancel gomb volt lenyomva. Egyébként, ha
    hiba fordul elő a dialog -on belül vagy a dialog az ESC billentyű
    lenyomására lépett ki, a kilépési kód -1.

HIBÁK

    A tab karaktereket tartalmazó szövegfájl-ok problémát okozhatnak a
    szöveg dobozban. A tab karaktereket előzőleg szóközzé kell alakítani,
    ha meg akarjuk jeleníteni egy szöveg dobozban.

    A képernyőfrissítés túl lassú.

SZERZŐ

    Savio Lam (lam836@cs.cuhk.hk) - 0.3 verzió

    Stuart Herbert (S.Herbert@sheffield.ac.uk) - patch a 0.4 verzióhoz

MAGYAR FORDÍTÁS

    Szijjártó László <laca@janus.gimsz.sulinet.hu>