Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    du - összegzi a lemezfoglalást

ÁTTEKINTÉS

    du  [-abcklsxDLS]  [--all] [--total] [--count-links] [--summarize]
    [--bytes]  [--kilobytes]  [--one-file-system]   [--separate-dirs]
    [--dereference] [--dereference-args] [--help] [--version] [filename...]

LEÍRÁS

    Ez a dokumentáció a továbbiakban nincs karbantartva és pontatlan vagy
    hiányos lehet. A Texinfo dokumentáció a hiteles forrás.

    Ez a kézikönyv lap a du GNU változatát dokumentálja.

    A du parancs kijelzi minden argumentumának lemezfoglalását, illetve ha
    az argumentum könytár, akkor az alkönytárak lemezfoglalását  is.
    Alapértelmezés szerint a terület 1K egységekben értendő, hacsak nem a
    POSIXLY_CORRECT környezeti változónak értéket adtunk. Ekkor 512 bájtos
    blokkok számítanak egységnek.

OPCIÓK

    -a, --all
       Minden fájlt számol, nem csak a könyvtárakat

    -b, --bytes
       A méretek bájtban adottak.

    -c, --total
       Minden argumentumáról egy nagy összesítést ír ki, miután minden
       argumentumot feldolgozott. Arra használható, hogy egy könyvtár
       lemezfoglalását megállapíthassuk néhány fájl kizárásával.

    -k, --kilobytes
       Kilobájtokban (1024 bájt) adja meg az eredményt. Felülbírálja a
       POSIXLY_CORRECT környezeti változót.

    -l, --count-links
       Minden fájl méretét számolja, még akkor is, ha már egy másik
       kemény kötésben (hard link) szerepelt.

    -s, --summarize
       Csak egy összegzést ír ki minden argumentumáról.

    -x, --one-file-system
       Átlépi azokat az alkönyvtárakat, amelyek más fájlrendszerekben
       vannak, mint ahol a feldolgozás kezdődött.

    -D, --dereference-args
       Nem a parancssorban megadott szimbolikus kötésekre, hanem az
       általuk  mutatott  fájlra vagy könyvtárra hivatkozik.  Nem
       befolyásolja a többi szimbolikus kötés feldolgozását.  Hasznos
       olyan  könyvtárak  lemezfoglalásának  meghatározására,  ahol
       szimbolikus kötések vannak.

    -L, --dereference
       Nem a szimbolikus kötésekre hivatkozik. Azaz a kötés által
       mutatott fájl vagy könyvtár helyfoglalását mutatja a kötés
       helyfoglalása helyett.

    -S, --separate-dirs
       Minden könyvtár méretét külön számolja, tehát nem számolja bele
       alkönyvtárainak méretét.

    --help Használati útmutatót ír a szabványos kimenetre, majd kilép.

    --version
       A program verziójáról ír ki információt a szabványos kimenetre,
       majd kilép.

HIBÁK

    BSD rendszereken a du a pontos értékek felét adja azokra a fájlokra,
    melyek NFS-en keresztül HP-UX rendszerről vannak beépítve (mount-olva).
    HP-UX rendszereken a pontos értékek kétszeresét adja az  NFS-en
    keresztül beépített BSD rendszerekről. Ez a HP-UX hiányossága miatt
    van, amely a HP-UX saját du programját is befolyásolja.

MAGYAR FORDÍTÁS

    Horváth András <horvatha@rs1.szif.hu>