Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    factor - számok prímtényezőkre bontása és az eredmény kiírása

ÁTTEKINTÉS

    factor [SZM...]

    factor [--help] [--version]

LEÍRÁS

    A factor növekvő sorrendben prímtényezőkre bontja a megadott SZMokat,
    majd az eredményt kiírja. Ha a parancssorban nem adtunk meg ilyet,
    akkor a szabványos bemenetről olvassa be őket lista formájában,
    melyeket újsorral, tabulátorral vagy szóközzel kell elválasztani.

    A factor 128 darab tényezőre van korlátozva, és a  SZMok  az
    architektúrán elérhető legnagyobb előjel nélküli egészek lehetnek
    (tipikus értékek a 4294967295 a 32 bites, és 18446744073709551615 a 64
    bites platformokon) vagy bármi, ami kisebb 2^128-nál.

KAPCSOLÓK

    --help Kiírja a használati útmutatót a szabványos kimenetre, és kilép.

    --version
       Kiírja a verziószámot a szabványos kimenetre, és kilép.

MEGJEGYZÉS

    Hibabejelentés a bug-sh-utils@gnu.org-on tehető.  Az oldalt Ragnar
    Hojland Espinosa <ragnar@macula.net> frissítette.

MAGYAR FORDÍTÁS

    Fehér -Aries- János <aries@vlug.vein.hu>