Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    gzexe - végrehajtható fájlok tömörítése

ÁTTEKINTÉS

    gzexe [ név ... ]

LEÍRÁS

    A gzexe program végrehajtható fájlokat tömörít, amik futtatáskor
    automatikusan kitömörítődnek és végrehajtódnak. A futásidő megnő.
    Például a ``gzexe /bin/cat'' futtatásakor a következő két fájl jön
    létre:
      -r-xr-xr-x 1 root bin  9644 Feb 11 11:16 /bin/cat
      -r-xr-xr-x 1 bin  bin 24576 Nov 23 13:21 /bin/cat~
    A /bin/cat~ az eredeti, a /bin/cat az önkicsomagoló végrehajtható fájl.
    Ha megbizonyosodtál arról, hogy a tömörített /bin/cat jól működik, a
    /bin/cat~ letörölhető.

    Használatának kevés hellyel rendelkező rendszereknél van értelme.

OPCIÓK

    -d   Kitömöríti az adott végrehajtható fájlt.

LÁSD MÉG

    gzip(1), znew(1), zmore(1), zcmp(1), zforce(1)

FIGYELMEZTETÉS

    A tömörített végrehajtható program egy shell script, ez maga után
    vonhatja néhány biztonsági rés kialakulását. A tömörített végrehajtható
    program futtatásához megfelelően beállított PATH környezeti változó
    szükséges, mivel ennek segítségével találja meg a gzip programot és
    néhány más segédprogramot (tail, chmod, ln, sleep).

HIBÁK

    A gzexe próbálja ugyanazokat az attribútumokat adni a tömörített
    fájlnak is, mint ami az erdetinek volt, de szükséges lehet a kézzel
    történő módosítás a chmod vagy a chown használatával.

MAGYAR FORDÍTÁS

    Tevesz Tamás <ice@rulez.org>

                                   GZEXE(1)