Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    id - kiírja a valóságos és effektív UID-eket és GID-eket

ÁTTEKINTÉS

    id [-gnruG] [--group] [--name] [--real] [--user] [--groups] [--help]
    [--version] [username]

LEÍRÁS

    Ezt a dokumentációt a továbbiakban nem tartjuk karban, így pontatlan
    vagy hiányos lehet. A Texinfo dokumentáció a hiteles forrás.

    Ez a kézikönyv lap az id GNU változatát írja le. Az id információt
    szolgáltat az adott felhasználóról, vagy  arról aki a programot
    futtatja, ha felhasználó nincs megadva. Alapértelmezésben a valódi
    felhasználói ID-t írja ki, a valódi csoport ID-t, az  effektív
    felhasználói ID-t, ha az különbözik a valódi felhasználói ID-től, az
    effektív csoport ID-t, ha az különbözik a valódi csoport ID-től, és a
    kiegészítő csoportok ID-it.  A parancs ezeket a paramétereket egy
    sorban, egymás után írja ki, zárójelben megadva a felhasználó, illetve
    a csoport nevét.

    Az alábbi opciókkal az id képes a fenti információk egy részének a
    megjelenítésére is.

  OPCIÓK
    -g, --group
       Csak a csoport ID-jét írja ki.

    -G, --groups
       Csak a kiegészítő csoportok ID-it írja ki.

    --help Használati útmutatót ír a szabványos kimenetre és kilép.

    -n, --name
       A nevet jeleníti meg az ID helyet. Szükséges az -u, -g, vagy -G
       paraméter.

    -r, --real
       A valódi felhasználói vagy csoport ID-t jeleníti meg az effektív
       helyett. Szükséges -u, -g, vagy -G paraméter.

    -u, --user
       Csak a felhasználó ID-jét jeleníti meg.

    --version
       A program verziójáról ír ki információt a szabványos kimenetre
       és kilép.

MAGYAR FORDÍTÁS

    Ámon Tamás <sajt@erba.hu>