Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    mkdir - könyvtár létrehozása

ÁTTEKINTÉS

    mkdir [opcik] knyvtr...

    POSIX opciók: [-p] [-m jog] [--]

    GNU opciók (legrövidebb forma): [-p] [-m jog] [--verbose] [--help]
    [--version] [--]

LEÍRÁS

    Az mkdir létrehozza a megadott nevű könyvtárakat.

    Alapértelmezés szerint a létrehozott könyvtárak hozzáférési jogai úgy
    alakulnak, hogy a 0777 (`a+rwx') beállításból kivonódnak az umask-ban
    beállított jogosultságbitek.

OPCIÓK

    -m jog, --mode=jog
       A létrehozott könyvtárak hozzáférési jogai a jog paraméterben
       megadottak lesznek. Ezeket megadhatjuk szimbolikusan is chmod(1)
       programmal megegyező módon, ekkor az alapértelmezett jogosultság
       lesz a kiindulópont.

    -p, --parents
       Létrehoz  minden  hiányzó  szülőkönyvtárat  a  knyvtr
       argumentumhoz. A szülőkönyvtárak alapértelmezés szerint  az
       umask-ot kapják `u+wx'-szel módosítva. Nem tekinti hibának, ha
       egy már létező könyvtár neve szerepel argumentumban. (Tehát ha a
       /a könyvtár létezik, akkor az `mkdir /a' hibát jelez, de az
       `mkdir -p /a' nem.)

    --verbose
       Minden egyes könyvtár létrehozása után üzenetet ír ki. Ez
       leginkább a --parents opcióval együtt hasznos.

    --   Lezárja az opciók listáját.

SZABVÁNYOS GNU OPCIÓK

    --help Használati útmutatót ír a szabványos kimenetre, majd sikeres
       visszatérési értékkel kilép.

    --version
       A program verziójáról ír ki információt a szabványos kimenetre,
       majd sikeres visszatérési értékkel kilép.

    --   Lezárja az opciók listáját.

KÖRNYEZET

    A LANG, az LC_ALL, az LC_CTYPE és az LC_MESSAGES környezeti változókat
    a szokásos módon veszi figyelembe.

MEGFELELÉS

    POSIX 1003.2

MEGJEGYZÉS

    Ez a kézikönyvoldal azt az mkdir programot dokumentálja, amelyik a
    fileutils-4.0  csomagban  található.  Más  verziók működése kissé
    különbözhet.  A javításokat  és  kiegészítéseket  elküldhetjük  a
    aeb@cwi.nl  címre (angolul).  A programban felfedezett hibákat a
    fileutils-bugs@gnu.ai.mit.edu címen lehet bejelenteni (angolul).

MAGYAR FORDÍTÁS

    Tímár András <timar_a@freemail.hu>