Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

       mv - fájlokat nevez át

ÁTTEKINTÉS

       mv [opciók] forrás cél
       mv [opciók] forrás... könyvtár
       Opciók:
       [-bfiuv]  [-S backup-suffix] [-V {numbered,existing,simple}] [--backup]
       [--force]  [--interactive]  [--update]  [--verbose]   [--suffix=backup-
       suffix]     [--version-control={numbered,existing,simple}]     [--help]
       [--version]

LEÍRÁS

       Ez a dokumentáció a továbbiakban nincs karbantartva és  pontatlan  vagy
       hiányos lehet. A Texinfo dokumentáció a hiteles forrás.

       Ez a kézikönyv lap a mv GNU változatát dokumentálja.

       Amennyiben  az  utolsó  argumentum  érvényes könyvtárat nevez meg, a mv
       parancs minden más megadott fájlt azonos névvel a  megadott  könyvtárba
       mozgat.  Másképp, ha csak két fájl adott, az elsőt a másodikra másolja.
       Hibát jelent, ha az utolsó argumentum nem könyvtár, és  több  mint  két
       fájl  van  megadva.  Csak  szabályos  fájlokat  tud fájlrendszerek közt
       mozgatni.

       Amennyiben a célfájl nem írható, a szabványos bemenet egy `tty'  eszköz
       és a -f vagy a --force opció nem adott, a mv megkérdezi a felhasználót,
       hogy felülírhatja-e a fájlt. Ha  a  válasz  nem  `y'-nal  vagy  `Y'-nal
       kezdődik, a fájlt átugorja.

OPCIÓK

       -b, --backup
              Biztonsági   másolat   készítése  a  felülirandó  vagy  törlendő
              fájlokról.

       -f, --force
              A létező célfájlok törlése kérdezés nélkül.

       -i, --interactive
              A felhasználó megkérdezése arról, hogy felülírhatók-e  a  létező
              célfájlok.   Ha  a  válasz  nem `y'-nal vagy `Y'-nal kezdődik, a
              fájlt átugorja.

       -u, --update
              Nem mozgatja azokat a nem-könyvtár fájlokat,  amelyeknek  azonos
              vagy újabb módosítási idővel rendelkező célfájlja létezik.

       -v, --verbose
              Kiírja minden fájl nevét, mielőtt mozgatná.

       --help Használati útmutatót ír a szabványos kimenetre, majd kilép.

       --version
              A  program verziójáról ír ki információt a szabványos kimenetre,
              majd kilép.

       -S, --suffix backup-suffix
              Az  egyszerű  biztonsági  mentés  fájlok   végződését   (suffix)
              alapértelmezés szerint a SIMPLE_BACKUP_SUFFIX környezeti változó
              állítja  be.  Ezzel  az   opcióval   ezt   lehet   felülbírálni.
              Amennyiben  egyik  sem  adott  (sem a környezeti változó, sem az
              opció), a végződés `~' lesz, mint az Emacs-ban.

       -V, --version-control {numbered,existing,simple}
              A  biztonsági  mentések  típusa  a  VERSION_CONTROL   környezeti
              változóval  állítható  be.  Ez  az  opció  ezt bírálja felül. Ha
              VERSION_CONTROL -nak nincs értéke, és ez az opció sem adott,  az
              alapértelmezett  mentési típus az `existing'.  A VERSION_CONTROL
              illetve  az  opció  értéke   a   GNU   Emacs   `version-control'
              változójához  hasonló; felismernek olyan szinonímákat is, melyek
              jobban jellemzőek. Az  érvényes  értékek  (egyértelmű  rövidítés
              megengedett):

              `t' vagy `numbered'
                     Mindig sorszámozott mentés készül.

              `nil' vagy `existing'
                     Sorszámozott   biztonsági   mentést   készít   azokról  a
                     fájlokról, melyeknek már van, a többiekről pedig egyszerű
                     mentést.

              `never' vagy `simple'
                     Mindig egyszerű mentés készül.

MAGYAR FORDÍTÁS

       Horváth András <horvatha@rs1.szif.hu>