Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    pine - Program e-mail es internetes hírek kezelésére

ÁTTEKINTÉS

    pine [ opcik ] [ cm , cm ]

    pinef [ opcik ] [ cm , cm ]

LEÍRÁS

    A  pine  egy  képernyő  orientált,  üzenetek kezelésére szolgáló
    segédeszköz.  Alapbeállítas esetén a pine  célzatosan  behatárolt
    funkciókészletet ajánl fel a kezdő felhasználónak, de a tapasztaltabb
    felhasználóknak  rengeteg  lehetőséget  kínál  egyéni  környezet
    beállítására.   pinef  a  pine  egy  olyan  változata  amely
    funkcióbillentyűket használ az egy betűs parancsok helyett.  A pine
    alapfunkciói:

       Nézet,  Mentés,  Exportálás,  Törlés,  Nyomtatás,  Üzenetek
       továbbítása és megválaszolása.

       Az üzenetek írhatóak egyszerű szövegszerkesztő segitségével
       (Pico) amely tartalmaz szótördelést és helyesírásellenőrzést is.
       Az üzenet szerkesztése felfüggeszthető és szerkesztése később
       folytatható.

       Teljes képernyős szelektáló és kezelő rendszer az üzeneteket
       tartalmazó mappák számára.

       Címjegyzék amelyben a hosszú vagy a gyakran használt címeket
       tárolhatjuk.   A  listákat  tetszés  szerinti  csoportokba
       rendezhetjük. A beerkező levélből  a  címet  egyenesen  a
       címjegyzékbe rakhatjuk anélkul, hogy újra be kellene gépelnünk.

       Új levél érkezésének figyelése minden 2.5 percben illetve
       bizonyos parancsok kiadása esetén, pl. kepernyő frissités (Ctrl-
       L).

       Azonnali, környezetfüggő súgók.

    A pine támogatja a MIME-t (Multipurpose Internet Mail Extensions), ami
    egy Internetes Szabvany több részből álló vagy multimediás adatok
    email-ben való elhelyezésére.  A pine lehetőséget ad MIME adatok
    fájlokba mentésére és néhány esetben arra is, hogy a megfelelő program
    induljon el az adatok megtekintésére. Ez utóbbi esetben a rendszer a
    mailcap konfigurációs fájlt használja arra, hogy meghatározza, hogy
    melyik program képes feldolgozni az adott MIME objektum típust. A pine
    üzenet szekesztője nem képes multimédiás adatokat kezelni, de bármilyen
    adatfájl --belértve a multimédiát-- hozzácsatolható egy  szöveges
    üzenethez és elküldhető a MIME kódolás szabályait alkalmazva. Ez
    lehetővé teszi azok számára akik MIME-t ismerő levelező programokat
    használnak  (pl.:  Pine,  PC-PINE  és  társai),  hogy  formázott
    dokumentumokat, táblázatokat, képeket, stb. továbbítsanak egymásnak
    email-n keresztül.

    A pine a c-client API-t (Applikációs Interfész) használja a helyi és a
    távoli levelek elérésére. Ez a programcsomag számos alacsonyszintű,
    üzenetek  kezelésére  alkalmas  funkciót  kínal  beleértve  a
    kezelőprogramokat a különböző levélformátumokhoz, illetve eljárásokat
    a távoli levél és hír szerverekhez az IMAP-ot (Internet Message Acces
    Protocol) és az NNTP-t (Network News Transport Protocol) használva.  A
    tőlünk kimenő leveleket általában rábízza a UNIX sendmail , programjára
    de beállítható, hogy SMTP-n (Simple Mail Transfer Protocol) keresztül
    küldje,

OPCIÓK

    Parancssorból megadható opciók/paraméterek:

    cim         A levelet cm -re küldje. Ennek hatására a Pine
              rögtön az üzenetszerkesztéssel indul.

    -a         Speciális anonymous mód az UWIN* számára.

    -c context-number  context-number  egy  szám  amely  annak  a
              mappagyüjteménynek  felel  meg  amelyet  a  -f
              parancsorban megadható paraméter fog használni.
              Alapesetben  a -f paraméter az első definiált
              mappagyüjteményre vonatkozik.

    -d debug-level   A debug-level (0-9) által meghatározott diagnózis
              információt az aktuális .pine-debug[1-4] fájlba
              írja. A 0 érték kikapcsolja a hibakeresést és nem
              engedi létrehozni .pine-debug fájlt.

    -f mappa      Megnyitja a mappa nevű mappát (az első definiált
              mappagyüjteményben) az INBOX helyett.

    -F fjl       Megnyitja a nevezett szövegfájlt és megjeleníti a
              pine szerkesztőjében.

    -h         Súgó: listát ad az érvényes, parancsorban megadható
              opciókról.

    -i         A pine a FOLDER INDEX képernyővel indul.

    -I keystrokes    Kezdő billentyűleütéseknek (vesszőkkel elválasztott
              listája) amelyeket a pine induláskor végrehajt.

    -k         Funkcióbillentyűket  használhatunk  a  parancsok
              kiadásához. Ugyanaz mintha a pinef parancsot adtuk
              volna ki.

    -l         Megnyitja az összes mappát a FOLDER LIST kepernyőn.

    -n szm       A szm által meghatározott számú üzenettel indul.

    -nr         Speciális mód az UWIN* számára.

    -o         Csak olvashatóan megnyitja az első mappát.

    -p config-file   A config-file -t használja konfigurácios fájlként a
              .pinerc helyett.

    -P config-file   A config-file konfigurációs fájlt használja az
              alapértelmezett, az egész  rendszerre  érvényes
              pine.conf konfigurációs fájl helyett.

    -r         Korlátozott/demo mód. A pine csak magának küldhet
              levelet és a funkciók mint a mentés,  export
              korlátozva vannak.

    -z         Engedélyezi ^Z és a SIGTSTP-t, a pine futása így
              felfüggeszthető.

    -conf        Egy példa/friss másolatot ír a szabványos kimenetre
              a  rendszerben  alapértelmezettnek  beállított
              konfigurációs fájlról, ami a pine.conf fájl. Ez
              eltér a felhasználó által használt .pinerc fájltól.

    -create_lu addrbook sort-order
              Egy segéd index fájlt (kereséshez) hoz létre az
              addrbook  számára és rendezi azt a sort-order
              szerint.  A  megadható  rendezések:  dont-sort,
              nickname, fullname, nickname-with-lists-last, vagy
              fullname-with-lists-last. Hasznos amikor globális
              vagy megosztott címjegyzéket hozunk létre.

    -pinerc file    Kiírja a pinerc konfigurációt a file. fájlba.

    -sort order     Rendezi a FOLDER INDEX kepernyőt az alább következő
              szempontok valamelyike szerint: arrival, subject,
              from, date, size, orderedsubj vagy reverse. Arrival
              az alapértelmezett.  Az OrderedSubj  egy  téma
              szerinti rendezést valósít meg. Bármely rendezés
              megfordítható a /reverse kapcsoló használatával. A
              Reverse önmagában egyenértékű a arrival/reverse
              opciókkal.

    -option=rtk    Hozzárendeli a rtk -et az option konfigurációs
              opcióhoz. pl.: -signature-file=sig1 vagy -feature-
              list=signature-at-bottom (Megjegyzes: a feature-
              list értékek additívak)

    * UWIN = University of Washington Information Navigator

KONFIGURÁCIÓ

    A Pine programnak számos konfigurációs szintje van. Adott szinten
    megadott konfigurációs értékek felülírjak az alacsonyabb  szinten
    beállított értékeket. A precedencia szabály növekvő sorrendben:

    o beépített alapbeállítások
    o rendszerszintű pine.conf fájl.
    o egyedi .pinerc fájl (a beépitett Setup/Config menün keresztül
    állítható.)
    o parancssori opciók.
    o rendszerszintű pine.conf.fixed fájl.

    Csak egy kivétel van az alól a szabály alól,  hogy  ugyanazon
    konfigurációs érték a magasabb szinten megadott értékkel felülíródik: A
    feature-list valtozónak vannak olyan értékei amelyek additívak de
    negálhatóak a név elé rakva a "no-" karaktereket. A Unix Pine a
    következő környezeti változókat használja:

     TERM    (terminál típusa)
     DISPLAY   (gép képernyője ahol a pine megjelenik)
     SHELL    (ha nincs beállítva a /bin/sh az alapértelmezett)
     MAILCAPS  (útvonalak pontosvesszőkkel elválasztott listája mailcap
    fájlokhoz)

FÁJLOK

    /var/spool/mail/xxxx    Alapértelmezett mappa a bejövő leveleknek.
    ~/mail           A mappák alapértelmezett könyvtára.
    ~/.addressbook       Alapértelmezett címjegyzék fájl.
    ~/.addressbook.lu      A cimjegyzek fájl alapértelmezett index
    fájlja.
    ~/.pine-debug[1-4]     Naplófájl hibakeresésnél.
    ~/.pinerc          A felhasználó egyéni konfigurációs fájlja.
    ~/.newsrc          Leiró/állapot fájl hírolvasáshoz.
    ~/.signature        Alapértelmezett aláírás-fájl.
    ~/.mailcap         A felhasználó egyéni, a levelezőprogram
    képessegeit leíro fájlja.
    ~/.mime.types        A    felhasználó    egyéni,   MIME
    kiterjesztéstípusokat leíró fájlja.
    /etc/mailcap        Rendszerszintű mailcap fájl.
    /etc/mime.types       Rendszerszintű MIME kiterjesztéstípusokat
    leíró fájl.
    /usr/lib/pine.info     Helyi  mutató  a  rendszeradminisztrátor
    számára.
    /usr/lib/pine.conf     Rendszerszintű konfigurációs fájl.
    /usr/lib/pine.conf.fixed   Nem felülbírálható konfigurációs fájl.
    /tmp/.\var\spool\mail\xxxx Megnyitottságot    jelző     fájlok
    felhasznalónként.
    ~/.pine-interrupted-mail  A félbehagyott üzenet.
    ~/mail/postponed-msgs    A felfüggesztett üzenetek számára.
    ~/mail/sent-mail      Az elküldött levelek eltárolva.
    ~/mail/saved-messages    Alapértelmezett fájl az elmentett üzenetek
    számára.

LÁSD MÉG

    pico(1), binmail(1), aliases(5), mailaddr(7), sendmail(8), spell(1),
    imapd(8)

    Hircsoport: comp.mail.pine
    Pine Information Center: http://www.washington.edu/pine
    A forras letoltheto: ftp://ftp.cac.washington.edu/pine/pine.tar.Z
    A "Pine Technical Notes" megtalálhatóak a forráskódban.
    A C-Client API szintén megtalalható a forráskódban.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

    University of Washington, Pine fejlesztői csoport (tagja az UW Office
    of Computing & Communications csoportnak) tagjainak:

    Project Vezető:       Mike Seibel.
    Vezető szerzők:       Mike Seibel, Steve Hubert, Laurence Lundblade.
    C-Client library & IMAPd:  Mark Crispin.
    Pico, the PIne COmposer:  Mike Seibel.
    Bug triage, user support:  David Miller.
    Port integration:      David Miller.
    Dokumentació:        David Miller, Stefan Kramer, Kathryn Sharpe.
    PC-Pine DOS alá:      Mike Seibel.
    PC-Pine Windows alá:    Tom Unger.
    Project felügyelet:     Terry Gray.
    Fő támogatók:        Ron Johnson, Mike Bryant.
    További támogatás:     NorthWestNet.
    Pine alapkód:        Elm, by Dave Taylor & USENET Community Trust.
    Pico alapkód:        MicroEmacs 3.6, by Dave G. Conroy.
    Felhasznalói felület terv:   Inspiralva az UCLA "Ben" az MVS részére készült szoftverétől.
    Javaslatok/javítások/átírások: A világ minden részéből!

    Copyright 1989-1997 by the University of Washington.
    Pine and Pico are trademarks of the University of Washington.

MAGYAR FORDÍTÁS

    Hercegkuti László <alec@kornel.szif.hu>

                 Version 3.96             pine(1)