Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    rmdir - törli az üres könyvtárakat

ÁTTEKINTÉS

    rmdir [opcik] knyvtr...

    POSIX opciók: [-p] [--]

    GNU  opciók (legrövidebb forma): [-p] [--ignore-fail-on-non-empty]
    [--help] [--version] [--]

LEÍRÁS

    Az rmdir eltávolít minden megadott üres könyvtárat.

    Ha bármelyik knyvtr argumentum nem egy létező üres könyvtárra utal,
    az hibának minősül.

POSIX OPCIÓK

    -p   Az opció hatását legegyszerűbben egy példával mutathatjuk be.
       Legyen a knyvtr könyvtár argumentum `a/b/c', ekkor az `rmdir
       -p a/b/c' parancs először az `a/b/c' könyvtárat törli, majd az
       `a/b'-t, végül az `a'-t. Ez csak akkor sikerülhet, ha minden
       megelőző parancs hatására a szülőkönyvtár üressé vált.

    --   Lezárja az opciók listáját.

GNU OPCIÓK

    --ignore-fail-on-non-empty
       Szokásosan az rmdir nem törli a könyvtárat, ha az nem üres. Ez
       az opció arra utasítja az rmdir programot, hogy ne adjon
       hibajelzést, ha a könyvtár eltávolítása azért nem sikerült, mert
       az nem volt üres. (Ez az opció újdonság a fileutils-4.0
       csomagban.)

    -p, --parents
       Lásd fenn a POSIX OPCIÓK részben.

SZABVÁNYOS GNU OPCIÓK

    --help Használati útmutatót ír a szabványos kimenetre, majd sikeres
       visszatérési értékkel kilép.

    --version
       A program verziójáról ír ki információt a szabványos kimenetre,
       majd sikeres visszatérési értékkel kilép.

    --   Lezárja az opciók listáját.

KÖRNYEZET

    A LANG, az LC_ALL, az LC_CTYPE és az LC_MESSAGES környezeti változókat
    a szokásos módon veszi figyelembe.

MEGFELELÉS

    POSIX 1003.2

PÉLDA A HASZNÁLATRA

    Az `rmdir foo' parancs törli a foo könyvtárat, ha az üres. Ha egy nem
    üres  könyvtárat szeretnénk törölni az egész tartalmával együtt,
    használjuk a `rm -r foo' parancsot.

MEGJEGYZÉS

    Ez a kézikönyvoldal azt az rmdir programot dokumentálja, amelyik a
    fileutils-4.0  csomagban  található.  Más  verziók működése kissé
    különbözhet.  A javításokat  és  kiegészítéseket  elküldhetjük  a
    aeb@cwi.nl  címre (angolul).  A programban felfedezett hibákat a
    fileutils-bugs@gnu.ai.mit.edu címen lehet bejelenteni (angolul).

MAGYAR FORDÍTÁS

    Tímár András <timar_a@freemail.hu>