Provided by: login_4.1.1-1ubuntu1_i386 bug

NÉV

    su - indít egy shellt más felhasználó- és csoportazonosítóval

ÁTTEKINTÉS

    su  [-]  [-flmp]  [-c  parancs]  [-s  shell] [--fast] [--login]
    [--preserve-environment]   [--command=parancs]    [--shell=shell]
    [felhasznl [argumentum...]]

    su [--help] [--version]

LEÍRÁS

    Az su parancs lehetővé teszi, hogy ideiglenesen más felhasználóvá
    válhassunk úgy, hogy egy új shell-t indít a kért felhasznl valós és
    effektív  felhasználói  azonosítójával,  csoportazonosítójával  és
    másodlagos csoportjaival. Ha nem  adunk  meg  felhasznl-t,  az
    alapértelmezett érték a root (super-user). Az a shell indul el, ami a
    felhasznl passwd bejegyzésében szerepel, ha ott nincs semmi, akkor a
    /bin/sh. Ha a felhasznl-nak van jelszava, akkor az su meg fogja azt
    kérdezni, kivéve ha root-ként (a felhasználói azonosító 0) futtatjuk.

    Alapértelmezésben az su nem változtatja meg az aktuális könyvtárat.
    Átállítja a HOME és a SHELL környezeti változókat a felhasznl
    password bejegyzéséből kinézett értékekre, és ha a felhasznl nem a
    root (a super-user) a USERésLOGNAME változókat a felhasznl nevére
    állítja. Az alapértelmezés az, hogy az elinduló shell nem lesz
    bejelentkezési shell.

    Ha megadunk argumentum-ként valamit, az is átadódik az induló shellnek.

    Az su se a /bin/sh-t, se más shell-eket nem kezel speciálisan.  (ilyen
    az argv[0] "-su"-ra állítása, vagy a -c paraméter csak bizonyos
    shelleknek való átadása, stb.)

    Azokon a rendszereken, ahol van syslog(3), az su fordítható úgy is,
    hogy a sikertelen, vagy opcionálisan a sikeres próbálkozásokat is
    naplóztassa a sysloggal.

OPCIÓK

    -c parancs, --command=parancs
       Csak a parancs parancsot hajtatja végre a shell-lel a -c opció
       segítségével, így a shell nem interaktívan indul el.

    -f, --fast
       Beállítja a -f opciót az induló shellnél. Ennek talán csak a
       csh(1) és a tcsh(1), shelleknél van értelme ahol -f opció
       megakadályozza, hogy a startup fájlt (.cshrc) a shell beolvassa.
       A Bourne-hoz hasonló shelleknél a -f opció letiltja a fájlnév
       minták  kiterjesztését  (filename  pattern  expansion), ami
       általában nem kívánatos dolog.

    -, -l, --login
       A shellt bejelentkezési shellként indítja. Ez a következőket
       jelenti: törli az összes környezeti változót, kivéve a TERM-et,
       HOME-ot, és a SHELL-t (amiket a fent leírt módon állít át), és a
       USER-t és LOGNAME-t (amiket szintén a fent leírt módon állít át
       a rootnak), továbbá a PATH-t, amit a fordításkor meghatározott
       alapértékre  állít.  Az  aktuális könyvtárat a felhasznl
       home-könyvtárára állítja. A shell neve elé egy - -t szúr be, így
       eléri azt, hogy az beolvassa a startup fájlját illetve fájljait.

    -m, -p, --preserve-environment
       Nem állítja át a HOME, USER, LOGNAME, és SHELL környezeti
       változókat. Azt a shellt indítja, ami a SHELL változóban van a
       passwd fájlban lévő helyett, de csak akkor, ha az su parancsot
       vagy a superuser futtatja, vagy nem egy korlátozott (restricted)
       shellt akar futtatni. Az a shell korlátozott, ami nem szerepel a
       /etc/shells fájlban, vagy az su belső listájában, ha ez a fájl
       nem létezik. Az opció hatásainak egy részét a --login és a
       --shell opciók hatástalanítják.

    -s, --shell shell
       A shell-t indítja a felhasznl /etc/passwd fájlban szereplő
       shellje helyett, ha parancsot vagy a superuser futtatja, vagy ha
       nem korlátozott shellt akar futtatni. (Korlátozott shell-t lásd
       fentebb.)

    --help Használati útmutatót ír a standard kimenetre, majd sikeres
       visszatérési értékkel kilép.

    --version
       A program verziójáról ír ki információt a standard kimenetre,
       majd sikeres visszatérési értékkel kilép.

Miért nem támogatja a GNU su a wheel csoportot? (Richard Stallman)

    Néha a rendszer fölötti teljes ellenőrzést egy néhány emberből álló
    csoport akarja kézbe venni. Például 1984-ben pár user a MIT AI laborban
    úgy döntött, hogy átveszik az irányítást a Twenex rendszer operátori
    jelszavának megváltoztatásával, és annak titokban tartásával.  (A
    puccsot sikerült leverni, és a felhasználókat jogaikba visszahelyezni
    egy kernel patch segítségével, de Unix alatt ezt nem tudtam volna
    megcsinálni.) (A fordító megj.: a wheel csoportot ezzel a módszerrel
    könnyen önkényesen is leszűkíthetik a csoporttagok , így tulajdonképpen
    nincs sok értelme.)

    Néha az uralmon levők elárulják a root jelszót. A szokásos su
    mechanizmus szerint, ha valaki megtudja a root jelszót, és szimpatizál
    a többi közönséges felhasználóval, elárulhatja nekik is. A wheel
    csoport ezt lehetetlenné tenné, és így bebetonozná az uralmon levő
    hatalmát.

    Én a tömegek oldalán állok, nem az uralkodókén. Ha te mindig a főnökök
    és  a  rendszergazdák  oldalán  állsz, bármit is tesznek, akkor
    valószínűleg furcsálni fogod ezt a hozzáállást.

    A fordító megjegyzése: Valami jó azért mégis lenne a wheel csoportban:
    az, hogy ha a root jelszó kitudódna azzal nem tudna bármelyik
    felhasználó közvetlenül visszaélni. A wheel csoporthoz hasonló dolgot
    lehet elérni a sudo csomaggal.

MEGJEGYZÉS

    A hibákat a bug-sh-utils@gnu.org címen lehet jelenteni. Az oldalt
    Ragnar Hojland Espinosa <ragnar@macula.net> frissítette.

MAGYAR FORDÍTÁS

    Havasi  Ferenc  <hafy@prins.externet.hu>  és   Tímár   András
    <timar_a@freemail.hu>