Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    test - fájltípust ellenőriz és értékeket hasonlít össze

ÁTTEKINTÉS

    test [kifejezés]
    test {--help,--version}

LEÍRÁS

    Ez a dokumentáció a továbbiakban nincs karbantartva és pontatlan vagy
    hiányos lehet. A Texinfo dokumentáció a hiteles forrás.

    Ez a kézikönyvoldal a test GNU változatát dokumentálja.

    Megjegyzendő, hogy a legtöbb parancsértelmezőnek van beépített parancsa
    azonos névvel és hasonló funkciókkal.

    A test program egy állapottal (status) tér vissza, amely lehet 0 (igaz)
    vagy 1 (hamis) az kifejezs logikai értékétől függően.  A kifejezések
    lehetnek egy- vagy kétváltozósak (unary, binary). Az egyváltozós
    kifejezések többnyire egy fájl állapotát vizsgálják. De vannak ezen
    kívül string operátorok és numerikus összehasonlító operátorok is.

    -b fjl
       Igaz ha a fjl létezik és blokkos speciális fájl (block
       special).
    -c fjl
       Igaz ha a fjl létezik és karakteres speciális fájl (character
       special).
    -d fjl
       Igaz ha a fjl létezik és könyvtár.
    -e fjl
       Igaz ha a fjl létezik.
    -f fjl
       Igaz ha a fjl létezik és közönséges fájl.
    -g fjl
       Igaz ha a fjl létezik és set-group-id -s fájl.
    -k fjl
       Igaz ha a fjl ``sticky'' bitje be van állítva.
    -L fjl
       Igaz ha a fjl létezik és szimbolikus kötés (symbolic link).
    -p fjl
       Igaz ha a fjl létezik és nevesített csővezeték (named pipe).
    -r fjl
       Igaz ha a fjl létezik és olvasható.
    -s fjl
       Igaz ha a fjl létezik és 0-nál nagyobb méretű.
    -S fjl
       Igaz ha a fjl létezik, és egy socket.
    -t [fd]
       Igaz ha fd egy terminálon van nyitva. Ha fd -t elhagyjuk,
       alapértelmezésként az 1 áll helyette, ami a szabványos kimenetre
       utal.
    -u fjl
       Igaz ha a fjl létezik és a set-user-id bitje be van állítva.
    -w fjl
       Igaz ha a fjl létezik és írható.
    -x fjl
       Igaz ha a fjl létezik és végrehajtható.
    -O fjl
       Igaz ha a fjl létezik és az aktuális felhasználó tulajdonában
       van.
    -G fjl
       Igaz ha a fjl létezik és az aktuális csoport tulajdonában van.
    file1 -nt file2
       Igaz ha file1 újabb (a módosítási időt tekintve), mint file2.
    file1 -ot file2
       Igaz ha file1 régebbi, mint file2.
    file1 -ef file2
       Igaz ha file1 és file2 -nek azonos eszköz- és inode-számuk van.
    -z string
       Igaz ha a string 0 hosszúságú.
    -n string
    string Igaz ha a string nem 0 hosszúságú.
    string1 = string2
       Igaz ha a stringek megegyeznek.
    string1 != string2
       Igaz ha a stringek nem egyeznek meg.
    ! expr Igaz ha expr hamis.
    expr1 -a expr2
       Igaz ha expr1 és expr2 is igaz. (Logikai `és'.)
    expr1 -o expr2
       Igaz ha expr1 vagy expr2 igaz. (Logikai `vagy'.)
    arg1 OP arg2
       OP valamelyik a következőkből: -eq, -ne, -lt, -le, -gt, -ge.
       Ezek az aritmetikai operátorok igaz értéket adnak, ha arg1
       rendre egyenlő, nem egyenlő, kisebb mint, kisebb vagy egyenlő,
       nagyobb mint, nagyobb vagy egyenlő mint arg2. arg1 és arg2
       pozitív vagy negatív egész kell legyen, vagy pedig a -l string
       seciális kifejezés, amely a string hosszát jelenti.

OPCIÓK

    Amikor a GNU test pontosan egy argumentumot kap, a következő opciókat
    ismeri fel:
    --help Használati útmutatót ír a szabványos kimenetre, majd kilép.
    --version
       A program verziójáról ír ki információt a szabványos kimenetre,
       majd kilép.

MAGYAR FORDÍTÁS

    Horváth András <horvatha@rs1.szif.hu>