Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    touch - fájl időbélyegének megváltoztatása

ÁTTEKINTÉS

    touch [-acm][-r ref_fjl|-t id] [--] fjl...

    Elavulófélben levő verzió:
    touch [-acm][ronda_id] fjl...

    GNU verzió:
    touch   [-acfm]   [-r   fjl]  [-t  decim_id]  [-d  id]
    [--time={atime,access,use,mtime,modify}]          [--date=id]
    [--reference=fjl] [--no-create] [--help] [--version] [--] fjl...

LEÍRÁS

    A touch megváltoztatja minden megadott fjl utolsó elérésének és/vagy
    utolsó módosításának idejét. Ezek az időbélyegek az aktuális időre
    változnak, hacsak nem adtuk meg az -r opciót, ez esetben ugyanis a
    megadott ref_fjl időbélyegét kapja meg a fájl, illetve ha a -t opciót
    adtuk meg, akkor az időbélyeg a idben megadott időre változik. Mindkét
    idő változik, ha az -a és a -m opciókat egyaránt megadtuk, vagy egyiket
    sem adtuk meg. Csak az utolsó elérés illetve az utolsó módosítás ideje
    változik, ha az -a illetve a -m opciókat egymagukban adjuk meg. Ha a
    fájl  nem  létezik,  a  touch  létrehozza  (üres fájlként, 0666
    jogusultságokkal, amelyeket az umask módosíthat), kivéve ha a -c opciót
    is megadtuk.

POSIX OPCIÓK

    -a   A fjl utolsó elérésének idejét változtatja.

    -c   Nem hozza létre a fjlt.

    -m   A fjl utolsó módosításának idejét változtatja.

    -r ref_fjl
       A ref_fjl időbélyegeit használja az időbélyegek új értékeinek
       beállításához.

    -t id A megadott időt használja az  időbélyegek  új  értékeinek
       beállításához.  Az argumentum egy decimális szám, a következő
       formában:
         [[CC]YY]MMDDhhmm[.SS]
       ahol CC a századot, YY az évet, MM a hónapot, DD a napot, hh az
       órát, mm a percet és SS a másodpercet jelenti. Ha nem adjuk meg
       a századot, akkor a CCYY évet veszi a program figyelembe, ahol
       1969 < CCYY < 2068.  Ha nem adjuk meg a YY évet, akkor az
       aktuális év lesz az idő év része. Ha nem adjuk meg az SS-t,
       akkor az értéke 0 lesz. Az SS értékét a 0-61 tartományból
       választhatjuk, így lehetőség van a szökőmásodpercek megadására.
       A program TZ környezeti változóban megadott időzónában fogja a
       megadott időt venni. Hibát okoz, ha az idő 1970. január 1.
       előtti.

    --   Lezárja az opciók listáját.

POSIX RÉSZLETEK

    A hívás második formájának megvan az a hátránya, hogy van némi
    értelmezési  probléma  akörül,  hogy  az  ronda_id  idő-  vagy
    fájlargumentum. A program akkor tekinteni időnek, ha sem az -r sem a -t
    opciók nincsenek megadva, legalább két argumentum van, és az első
    argumentum nyolc- vagy tízjegyű decimális szám. Az ronda_id formátuma
    MMDDhhmm[yy], ahol az yy 69 és 99 közé eshet, és az 1969-1999 éveket
    jelöli. Ha nem adjuk meg a yy-t, akkor az aktuális évet veszi a
    program. Ez a formátum elavult.

GNU RÉSZLETEK

    Ha az első fjl érvényes argumentuma lehet a -t opciónak, és nem adtunk
    meg időbélyeget a -d, az -r illetve a -t opciók egyikéhez sem, és a
    `--' argumentumot sem adtuk meg, akkor ezt az argumentumot időnek fogja
    értelmezni a program, nem fájlnévnek.

    Ha valaki az utolsó elérés és az utolsó módosítás idejét egyaránt az
    aktuális időre szeretné változtatni, a touch olyan fájlok időbélyegét
    is  képes megváltoztatni, amelyek nincsenek az adott felhasználó
    birtokában, de van rá írási joga. Egyébként a felhasználónak kell
    birtokolnia a fájlokat.

GNU OPCIÓK

    -a, --time=atime, --time=access, --time=use
       Csak az utolsó elérés idejét változtatja meg.

    -c, --no-create
       Nem hozza létre a fájlokat, ha nem léteznek.

    -d, --date=id
       Az id argumentumot használja az aktuális idő helyett. Ebben
       lehetnek hónapnevek, időzóna, `am= vagy `pm', stb.

    -f   Figyelmen kívül hagyja, csak a touch(1) BSD verziójával való
       kompatibilitás miatt van implementálva.

    -m, --time=mtime, --time=modify
       Csak az utolsó módosítás idejét változtatja meg.

    -r fjl, --reference=fjl
       Az megadott fjl időbélyegeit használja az aktuális idő helyett.

    -t decim_id
       Itt a decim_id formátuma MMDDhhmm[[CC]YY][.ss] Az argumentumban
       megadott időt (hónap, nap, óra, perc, elhagyható század és év,
       elhagyható másodperc) használja az aktuális  idő  helyett.
       Jegyezzük meg, hogy ez a formátum megsérti a POSIX előírásait.

SZABVÁNYOS GNU OPCIÓK

    --help Használati útmutatót ír a szabványos kimenetre, majd sikeres
       visszatérési értékkel kilép.

    --version
       A program verziójáról ír ki információt a szabványos kimenetre,
       majd sikeres visszatérési értékkel kilép.

    --   Lezárja az opciók listáját.

KÖRNYEZET

    A program TZ környezeti változó segítségével értelmezi az expliciten
    megadott időket. A LANG, az LC_ALL, az LC_CTYPE és az LC_MESSAGES
    környezeti változókat a szokásos módon veszi figyelembe.

MEGFELELÉS

    A POSIX 1003.2 eltérően írja le a -t opció argumentumának szintaxisát,
    mint ahogy a GNU implementációban használatos.

PÉLDA A HASZNÁLATRA

    A `touch foo' parancs létrehozza a foo fájlt, ha az még nem létezett,
    és az utolsó módosítás idejét az aktuális időre állítja. Ez gyakran
    használatos a make program tevékenységének irányítására.

MEGJEGYZÉS

    Ez a kézikönyvoldal azt az touch programot dokumentálja, amelyik a
    fileutils-4.0  csomagban  található.  Más  verziók működése kissé
    különbözhet.  A javításokat  és  kiegészítéseket  elküldhetjük  a
    aeb@cwi.nl  címre (angolul).  A programban felfedezett hibákat a
    fileutils-bugs@gnu.ai.mit.edu címen lehet bejelenteni (angolul).

MAGYAR FORDÍTÁS

    Tímár András <timar_a@freemail.hu>