Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    tput - inicializál (beállít) egy terminált vagy lekérdezi a terminfo-t
    adatbázist

ÁTTEKINTÉS

    tput [-Ttpus] kpler [paramterek ... ]
    tput [-Ttpus] init
    tput [-Ttpus] reset
    tput [-Ttpus] teljesnév
    tput -S <<

LEÍRÁS

    A tput segédprogram a terminfo-t (terminál adatbázis) használja arra,
    hogy az egyes terminálfüggő informácókat elérhetővé tegye a shell (ld.
    sh(1)) számára a terminál beállításához. Képes továbbá visszaadni a
    kért  terminál  típus  teljes  nevét.  A tput output-jaként egy
    karakterláncot ad vissza ha a kért jellemző (kpesség ler) string
    típusú vagy egy egész értéket ha az egész szám jellegű. Ha a kért
    jellemző logikai típusú, akkor a tput  egyszerűen  beállítja  a
    visszatérési értéket (0-IGAZ ha a terminál rendelkezik a szóban forgó
    képességgel, 1-HAMIS ha nem) és nem generál kimenő  adatot.  A
    felhasználó mielőtt használná a szabványos kimeneten visszakapott
    értéket, ellenőrizni kell a kilépési értékét [$?, ld. sh(1)], hogy az
    0-e. (ld. ILÉPÉSI ÉRTÉK és DIAGNOSZTIKA részek). A képességek és a
    hozzájuk rendelt capname-ek teljes listáját ld.: terminfo(5).

    -Ttpus
       a terminál típusát jelzi. Rendes körülmények között ez az opció
       szükségtelen, mert az alapértelmezett érték a TERM környezeti
       változóban található. Ha a -T meg van adva, akkor a LINES és
       COLUMNS shell változók nem lesznek figyelembe véve és nem kerül
       lekérdezésre az aktuális képernyőméret az operációs rendszertől.

    kpler
       a terminfo adatbázisból kért jellemző neve.

    paramterek
       Ha a tulajdonság string típusú, ami paramétereket igényel, akkor
       a paramterek argumentum átadásra kerül a string-nek. Minden
       numerikus argumentum mint szám kerül átadásra.

    -S   lehetővé teszi egynél több jellemző lekérését egy meghívás
       során. A jellemzők ekkor a szabványos bemenetről jönnek és nem a
       parancssorból  (ld.  példa). Egy sorban csak egy kpler
       engedélyezett. Az -S opció megváltoztatja a kilépési értékek
       jelentését (ld. KILÉPÉSI ÉRTÉKEK rész).

    init  Ha  a  terminfo  adatbázis  létezik  és van a felhsználó
       termináljához tartozó bejegyzés (ld. -TtpusR, fent), akkor a
       kvetkez trtnik: (1) a terminl inicializl string-je (ha
       van ilyen) lesz az output (is1, is2, is3, if, iprog), (2) egyéb
       a bejegyzésben meghatározott késedelem (pl. új sor) a tty
       meghajtóban lesz beállítva, (3) a tabulátor beállítások az
       adatbázis  bejegyzésnek  megfelelően  kerülnek  ki-  vagy
       bekapcsolásra és (4) ha nincsenek tabulátor beállítások, akkor
       az  alapértelmezett  tabulátorpozíciók  kerülnek beállításra
       (minden 8.  karakterpozíció). Ha a bejegyzés nem tartakmaz
       információt  a fenti tevékenységek valamelyikéhez, akkor a
       tevékenység nem hajtódik végre.

    reset az inicializáló string kiadása helyett a terminál reset-stringje
       kerül a kimenetre (rs1, rs2, rs3, rf) ha az létezik. Ha reset-
       string nincs, de inicializáló van, akkor az kerül a kimenetre.
       Egyébként a reset azonos az init-tel.

    teljesnév
       Ha  a  terminfo  adatbázis  létezik és van a felhasználó
       termináljának megfelelő bejegyzés (ld. -Ttpus, fent), akkor a
       terminál neve fog megjelenni. A név az utolsó név a terminfo
       adatbázis terminált leíró első sorbában [ld. term(5)].

PÉLDÁK

    tput init
      Inicializálja a terminált a TERM környezeti változóban lévő
      termináltípusnak megfelelően. Ez a sor nem árt ha szerepel a
      felhasználó ahogy az a profile(4) oldalon olvasható.

    tput -T5620 reset
      alapállapotba hoz egy AT&T 5620-as terminált és felülírja a
      terminál típusát a TERM változóban.

    tput cup 0 0
      egy olyan szekvenciát küld a terminálnak, amely 0. sor 0.
      oszlopába (a képernyő bal felső sarka, általában "home" pozíciónak
      nevezik) viszi a kurzort.

    tput clear
      egy képernyőtörlés szekvenciát küld a terminálnak.

    tput cols
      kiírja az aktuális terminál oszlopainak számát.

    tput -T450 cols
      Kiírja a 450-es terminál oszlopainak számát.

    tput bold=`tput smso` offbold=`tput rmso`
      a bold shell változóba a terminálnak megfelelő "kiemelt-mód"
      kezdete karaktersorozatot, az offbold shell változóba a "kiemelt-
      mód" vége szekvenciát teszi. Ezt esetleg követheti egy prompt:
      echo "${bold} Kérem írja be a nevét: ${offbold}\c"

    tput hc
      az kilépési kód jelzi, hogy a terminál hardcopy terminál-e

    tput cup 23 4
      egy olyan szekvenciát küld a terminálnak, ami a kurzort 23. sor,
      4. pozíciójába mozgatja.

    tput longname
      a TERM környezeti változóban specifikált terminál típushoz tartozó
      teljes nevet írja ki a terminfo adatbázis bejegyzéséből.

    tput -S <<!
    > clear
    > cup 10 10
    > bold
    > !

      Ez egy példa arra, hogy hogyan lehet több műveletet elvégezni egy
      hívással. A példa letörli a képernyőt, a 10. sor 10. pozíciójába
      viszi a kurzort és bekapcsolja a félkövér (kiemelt fényesség)
      módot. A felsorolást a külön sorba írt felkiáltójel (!) zárja.

FÁJLOK

    /usr/share/terminfo
       lefordított terminál leíró adatbázis

    /usr/include/curses.h
       ncurses(3NCURSES) header fájl

    /usr/include/term.h
       terminfo header fájl

    /usr/share/tabset/*
       tabulátorbeállítások a terminálokhoz olyan formátumban, hogy az
       megfeleljen  a  terminálon  való  megjelenítésnek  (escape
       szekvenciák,  amelyek  beállítják  a  margókat  és  a
       tabulátorpozíciókat);  részletesen  a  "Tabulátorok   és
       Inicializálás" terminfo(4) részében.

LÁSD MÉG

    clear(1),  stty(1),  tabs(5).  profile(5),  terminfo(4)  Rendszer
    Adminisztrtorok kziknyvben. A  Programozók  Segédlet-ének  10.
    fejezetében.

VISSZATÉRÉSI ÉRTÉK (EXIT CODE)

    Ha a capname logikai típusú, akkor az érték 0 TRUE esetén és 1 FALSE
    esetén kivéve, ha a az -S opció be van kapcsolva.

    Ha a capname karakterlánc típusú, akkor 0 jelzi, hogy ez a képesség
    definiálva van ennél a terminál tpusnl (az értéke a szabványos
    kimeneten jelenik meg); 1 jelzi, hogy ez a képesség nincs definiálva
    ennél a terminál tpusnl (a szabványos kimeneten 0 jelenik meg).

    Ha a capname logikai vagy karakteres típusú és a -S opciót használjuk,
    akkor 0 jelzi, hogy minden sor sikeres volt. Nem jelzi, hogy melyik sor
    végrehajtása volt sikertelen, így az 1-es érték sohasem jelenik meg, a
    2, 3 és 4 kódok jelentése a szokásos.

    Ha a capname egész típusú, akkor az érték mindig 0 akár definiálva van
    az adott képesség akár nem. A felhasználó úgy tudhatja ezt meg, hogy
    ellenőrzi a szabványos kimenetet. A -1 azt jelzi, hogy a jellemző nincs
    definiálva az adott terminál típushoz.

    Bármely más érték valamilyen hibát jelez; lásd a HIBÁK részt.

DIAGNOSZTIKÁK

    A tput a követkző hibaüzeneteket és hozzájuk tartozó kilépési értékeket
    adja.

    kilépési érték hibaüzenet
    0 (a capname egy egész érték, ami nincs meghatározva ehhez a
        terminálhoz a terminfo(5) adatbázisban, pl.
        tput -T450 lines és tput -T2621 xmc)
    1 nem ír ki hibaüzenetet, ld. KILÉPÉSI ÉRTÉK-ok rész.
    2 használati hiba
    3R ismeretlen terminál tpus, vagy nincs terminfo adatbázis.
    4 ismeretlen terminfo képességnév

ÁTJÁRHATÓSÁG

    A longname és -S opciókat valamint  a  cup  példánál  használt
    paraméterezési lehetőségeket a BSD és az AT&T/USD SVr4 előtti verziói
    nem támogatják.

MAGYAR FORDÍTÁS

    Szalay Attila <sasa@sophia.jpte.hu>

                                    tput(1)