Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

       delete_module - egy betölthető modul területet töröl

ÁTTEKINTÉS

       #include <linux/module.h>

       int delete_module(const char *name);

LEÍRÁS

       A  delete_module  megpróbál  törölni  egy nem használt betölthető modul
       területet.   Ha  a  name  értéke  NULL,  akkor  minden  nem   használt,
       automatikus   törlésre   kijelölt   modul  el  lesz  távolítva.  Ezt  a
       rendszerhívást csak a superuser használhatja.

VISSZATÉRÉSI ÉRTÉK

       Siker esetén  zéró.  Hiba  esetén  az  érték  -1  és  az  errno  értéke
       megfelelően lesz beállítva.

HIBÁK

       EPERM  A felhasználó nem a superuser.

       ENOENT Nincs ilyen nevű modul.

       EINVAL A name üres string volt.

       EBUSY  A modul használatban van.

       EFAULT A name kívül esik a program által elérhető címtartományon.

LÁSD MÉG

       create_module(2), init_module(2), query_module(2).

MAGYAR FORDÍTÁS

       Böszörményi Zoltán <zboszor@mail.externet.hu>