Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    procmailsc - a procmail súlyozott pontozási módszere

ÁTTEKINTÉS

    [*] w^x feltétel

LEÍRÁS

    A szűrési feltételekben megadott hagyományos igaz/hamis vizsgálat
    mellett a súlyozott pontozási módszert is lehet használni a feltételek
    helyességének megállapítására. A szűrési feltételben használt pontozási
    módszereknél a pozitív értékek az igaz állításnak felelnek meg.

    A feltételek az alábbi módon kapnak pontokat, `fontosság' (w) és
    `kitevő' (x). A feltétel előtt (ugyanabban a sorban) lehet megadni ezt
    a következőképen:
       w^x
    Ahol, mind w és x pozitív valós számok -2147483647.0 és 2147483647.0
    között.

Súlyozás egyszerű feltételnél

    A feltétlenek való első megfeleléskor w -vel nő a pontszám. A következő
    megfeleléskor már w*x -el. Harmadik találat esetén w*x*x -el. Negyedik
    megfeleléskor w*x*x*x -el. És így tovább.

    Ezt a következő képlettel lehet kifejezni:

                  n
          n  k-1    x - 1
       w * Sum x  = w * -------
         k=1       x - 1

    A képlet megadja a feltétel n számú megfelelésekor az összpontszámot.

    A következő eseteket lehet x -től függően megkülönböztetni:

    x=0   Csak az első találat esetén növekszik a pontszám w-vel. Minden
        más találat figyelmen kívül lesz hagyva.

    x=1   Minden egyes találat w-vel növeli a pontszámot. Az összpontszám
        a találatok számával egyenes arányban növekszik.

    0<x<1  Minden  újabb  találattal  kevesebb  pontot  adunk  az
        összpontszámhoz, mint előtte. Ekkor az összpontszám egyoldalról
        (aszimptotikusan) közelít egy határértékhez. (Lásd MEGJEGYZÉS
        részt később).

    1<x   Minden újabb találattal egyre több pontot adunk az összeghez,
        mint előtte. Az összpontszám exponenciálisan növekszik.

    x<0   Segítségével megkülönböztethetjük az egész- vagy páratlan számú
        találatokat.

    Ha a feltételnek való megfelelést megfordítjuk [negáljuk] (pl. találat,
    ha nincs egyezés a feltétellel), akkor az n értéke természetesen nulla
    vagy egy lehet.

Súlyozott kilépésiértékek

    Ha a program EXIT_SUCCESS (=0) -vel fejezi be működését, akkor az
    összpontszám w lesz. Bármely más kilépési kód (hibás működés) esetén
    az összpontszám x lesz.

    A program kilépési kódjának megfordításakor (negálásakor)  kapott
    pontszámot  a  lehetséges találatok számával ('virtual number of
    matches') azonosítja a program. Az összpontszám kiszámítása ugyanúgy
    történik, mint ahogy hagyományos kifejezéssel való egyezéskor történne,
    vagyis mintha n=`exitcode' számú találat lett volna.

Súlyozás levélméret alapján

    Ha a levél mérete M akkor:

       * w^x > L

    esetén a megfelelő pontszám a következőképen számolható:

             x
         / M \
       w * | --- |
         \ L /

    És:

       * w^x < L

    esetén a pontszám a következőként adódik:

             x
         / L \
       w * | --- |
         \ M /

    Mindkét esetben, ha L=M, akkor az összpontszámhoz csupán w adódik. Az
    előző példa azonban hosszabb levelekre, míg az utóbbi a rövidebb
    levelekre használandó. Az x változtatásával a függvény pontosságát
    lehet 'finomhangolni', de az x=1 többnyire megfelelő.

EGYÉB

    A  szűrési feltételben (recipe) szereplő összes pontszámot a $=
    környezeti változó segítségével lehet kiolvasni. Ezt a változó minden
    szűrés után ellenőrzésre kerül (még ha a szűrés nem is hajtódik végre).

PÉLDÁK

    A következő példával minden a olyan levelet töröltethetünk, amely a
    törzsében 150 sornál többet tartalmaz.  Az első sorban egy üres
    feltétel talalható, amely minden levélre igaz, ezzel a pontszámnak egy
    kezdeti  (negatív)  értéket  adtunk  meg.  A következő feltétel
    segítségével minden egyes új sor esetén növeltetjük az összpontszámot
    (soronként egy ponttal). A feltétel pozitív pontszámmal zárul, ha a
    levél 150 sornál többet tartalmazott.

       :0 Bh
       * -150^0
       *  1^1 ^.*$
       /dev/null

    Ha van egy külön levelesmappánk, amelyet mindig először olvasunk el,
    akkor  a  következő  szűrési  feltétellel  a fontosabb leveleket
    átirányíthatjuk ebbe a mappába. Az első feltétel nem használ pontozást,
    mindössze figyeli, hogy a levelek nem tartalmazzák-e a megadott
    feltételeket. A következő feltételek pedig a következőt fejezik ki:
    józsi és kati általában hasznos dolgokról írnak; a megbeszélésekről
    szóló levelek fontosak a számunkra; válaszleveleket is  szívesen
    olvasunk; Elvis-ről szóló leveleket (hátha megtudunk valami újat)
    mindig elolvassuk (minél többször említik a levélben Elvist, annál több
    pontot kap a levél, de maximum 4000 pontot); túl sok idézett sort
    tartalmazó levelet el szeretnénk kerülni; ha smiley-t küldenek nekünk,
    akkor azt szívesen megnézzük (erre maximum 3500 pontot adunk); három
    embertől (főnők, timi, péter) általában unalmas leveleket szoktunk
    kapni; és végül nem szeretjük a hosszú leveleket, jobb, ha a levél csak
    2000 bájt hosszú, ha ennél hosszabb, akkor 100 pontot, ha 4000 bájtnál
    hosszabb akkor pedig 800 pontot vonunk le az összes pontszámából. A
    pontozási módszer segítségével azonban, még ha egy unalmas levelet is
    kapunk három emberünk valamelyikétől a levél még bekerülhet a külön
    mappánkba, ha pl. megbeszélésről szól, vagy tartalmaz legalább 2 darab
    smileyt.

       :0 HB
       *     !^Precedence:.*(junk|bulk)
       * 2000^0  ^From:.*(jozsi@otthon|kati@munkahely)
       * 2000^0  ^Subject:.*megbeszeles
       * 300^0  ^Subject:.*Re:
       * 1000^.75 elvis|presley
       * -100^1  ^>
       * 350^.9 :-\)
       * -500^0  ^From:.*(fonok|timi|peter)@munkahely
       * -100^3  > 2000
       kulon_mappa

    Ha a levelezőlistákról érkező levelek közül csak a hasznos leveleket
    szeretnénk  elolvasni,  akkor  a  következő  szűrési  feltételt
    használhatjuk.  Az első feltétel ellenőrzi, hogy a levél a megadott
    levelezőlistáról jött-e. Aztán a leveleket ellenőrizzük, hogy olyan
    személytől jött-e akinek adunk a szavára, vagy olyan témáról szól,
    amelyről mindent El szeretnénk olvasni. Ha ezeknek megfelel, akkor
    marad a levél. A többi levélnél megvizsgáljuk, hogy az idézett és az
    új sorok aránya eléri-e az 1:2-hözt. Ha ennél több, akkor töröljük a
    levelet. Minden olyan levél, amely átment az előző vizsgálaton mentésre
    kerül.

       :0
       ^From levelezőlista@vhol
       {
        :0:
        * ^(From:.*(piroska|bandi)|Subject:.*sieles)
        levlista

        :0 Bh
        * 20^1 ^>
        * -10^1 ^[^>]
        /dev/null

        :0:
        levlista
       }

    További mintapéldák a procmailex(5) súgóban lehet találni.

FIGYELMEZTETÉS

    A procmail a gyors keresés érdekében mindig csak a balelső (leftmost)
    legrvidebb egyezésig keres, ha csak nem a MATCH -be értéket kell
    átadni, ebben az esetben a balelso leghosszabb találatig keres. Pl. A
    balelső legrvidebb találat a következő kifejezésre:

    .*   mindig nullahosszúságú találatot eredményez.

    .+   pedig  mindig  csak  egy karaktert (sortörést persze nem)
       eredményez.

LÁSD MÉG

    procmail(1), procmailrc(5), procmailex(5), sh(1), csh(1), egrep(1),
    grep(1),

HIBÁK

    Ha  az  x  értéke  túlcsorduláshoz  vezet,  akkor a matematikai
    függvénytárban lévő pow(3) függvénytől függ a végső eredmény.

    Lebegő pontos számok mérnöki formátumban (pl. 12e5) nem adhatók meg.

EGYÉB

    A `pozitív végtelen' (2147483647) elérésekor minden tovbbi súlyozás át
    lesz ugorva.

    A `negatív végtelen' (-2147483647) elérésekor a szűrés megfelelés
    hiányában befejeződik.

MEGJEGYZÉS

    0<x<1 esetén a hagyományos feltétel pontszáma a következő számhoz
    közelít egyoldalról:

         w
       -------
        1 - x

    A maximális érték felének eléréséhez

          - ln 2
       n = --------
           ln x

    számú találatra van szükség.

SZERZŐ

    Stephen R. van den Berg
       <srb@cuci.nl>

MAGYAR

    Vizi Szilárd <vizisz@freemail.hu>