Provided by: manpages-nl_20051127-4_all bug

NAAM

    nc - TCP/IP Zwitsers zakmes

OVERZICHT

    nc [-opties] machine poort[en] [poorten] ...
    nc -l -p poort [-opties] [machine] [poort]

BESCHRIJVING

    netcat is een simpel unix hulpmiddel dat gegevens over netwerk
    verbindingen leest en schrijft, met het TCP of UDP protocol. Het is
    ontworpen als een betrouwbaar back-end werktuig dat direct gebruikt kan
    worden, of eenvoudig bestuurd kan worden door andere programma’s of
    scripts.  Ondertussen is het een rijk aan mogelijkheden netwerk
    debuggings en ontdekkings gereedschap, omdat het vrijwel elk soort
    verbinding kan maken die je nodig zou kunnen hebben, en verschillende
    interessante ingebouwde eigenschappen bezit. Netcat, of "nc" zoals het
    eigenlijke programma heet, zou al lang geleden geleverd moeten zijn als
    een van die cryptische maar standaard Unix tools.

    Het eenvoudigste gebruik, "nc machine poort" maakt een TCP verbinding
    met de gegeven poort op de gegeven doel machine. Uw standaard invoer
    wordt dan naar de machine gezonden, en alles wat terugkomt over de
    verbinding wordt op de standaard uitvoer gezet. Dit gaat zo door,
    totdat de netwerk kant van de verbinding afsluit. Merk op dat dit
    gedrag verschillend is van de meeste andere toepassingen die alles
    afsluiten en eindigen na een einde-van-bestand op de standaard invoer.

    Netcat kan ook optreden als een server, door te luisteren voor
    inkomende verbindingen op willekeurige poorten en dan hetzelfde lezen
    en schrijven te doen. Het maakt netcat, met kleine uitzonderingen,
    eigenlijk niet uit of het als cliënt of als server werkt -- het schuift
    nog steeds gegevens heen en weer totdat er niks meer over is. In elke
    toestand kan afsluiten afgedwongen worden na een instelbare tijd van
    rust op de netwerk verbinding.

    En het kan dit ook doen via UDP, dus netcat is mogelijk de "UDP telnet-
    achtige" toepassing die u altijd al wilde voor het testen van uw UDP-
    mode servers. UDP, zoals de "U" aangeeft {’u’ser ->(nl)gebruiker},
    geeft minder betrouwbare gegevensoverdracht dan TCP verbindingen en
    sommige systemen kunnen met deze manier moeite hebben met het zenden
    van grote hoeveelheden gegevens, maar het is nog steeds een bruikbare
    mogelijkheid om te hebben.

    U vraagt zich wellicht af "waarom niet gewoon telnet gebruiken om aan
    te knopen bij willekeurige poorten?" Terechte vraag, en hier zijn
    enkele redenen.  Telnet heeft het "standaardinvoer Einde-Van-Bestand
    {EOF}" probleem, waardoor je berekende vertragingen moet introduceren
    in besturende scripts om te wachten tot de netwerk uitvoer klaar is.
    Dit is de belangrijkste reden waarom netcat blijft lopen tot de
    *netwerk*-kant afsluit.  Telnet kan ook geen willekeurige gegevens
    verzenden omdat bepaalde karakters geïnterpreteerd worden als telnet
    opties en dus verwijderd worden uit de gegevens stroom. Telnet zendt
    ook sommige van zijn diagnose berichten naar standaard uitvoer, terwijl
    netcat zulke dingen fanatiek gescheiden houdt van zijn *uitvoer* en
    nooit iets van de echte gegevens in overdracht zal aanpassen, tenzij u
    dat *echt* wilt. En telnet is natuurlijk niet in staat tot luisteren
    voor inkomende verbindingen, of om UDP te gebruiken. Netcat heeft geen
    van deze begrenzingen, is veel kleiner en sneller dan telnet, en heeft
    vele andere voordelen.

OPTIES

    -g gateway  bron-route spring punt(en), max 8

    -G num    bron-route wijzer: 4, 8, 12, ...

    -h      Laat hulp zien.

    -i seconden vertragingsinterval voor verzonden regels, doorgelichte
          poorten

    -l      luistertoestand, voor inkomende verbindingen

    -n      numeriek IP adres, geen DNS {domein naam service}

    -o bestand  hex dump van verkeer

    -p poort   locaal poort nummer (poort nummers kunnen individueel
          zijn, of intervallen: lage_orde-hoge_orde [inclusief])

    -q seconden Eindig nadat EOF is bemerkt op stdin en na een vertraging.
          "-q 0" zorgt dat dat "nc" eindigt zodra EOF is bemerkt.

    -r      chaotiseer locale poorten en de poorten op de andere
          computer

    -s addr   locaal bron adres

    -t      Zet telnet overleg aan

    -u      UDP mode

    -v      praatgraag [gebruik tweemaal voor nog praatgrager]

    -w seconden pauze voor verbindingen en uiteindelijke net lezen

    -z      nul-In/Uit toestand [gebruik voor doorlichten]

COPYRIGHT

    Netcat is geheel mijn eigen brouwsel, alhoewel veel andere code
    gebruikt was als voorbeelden. Het is vrijwillig weggegeven aan de
    Internet gemeenschap in de hoop dat het bruikbaar zal zijn, zonder
    beperkingen, behalve verdienste aanrekenen waar dat op zijn plaats is.
    Geen GPLlen, Berkeley copyrights en dergelijke onzin. De schrijver
    neemt GEEN verantwoordelijkheid voor hoe iemand het gebruikt. Als je op
    een of andere manier te maken hebt met Microsoft Network, kom achter
    die geraniums vandaan. Hou je ski’s altijd in de hand. Opmerkingen,
    vragen en stoplappen {patches} naar hobbit@avian.org.

BUGS

    Moeite is gedaan om netcat "het juiste" te laten doen in al zijn
    verschillende modes.  Als u denkt dat het verkeerd handelt in een
    bepaalde situatie, alstublieft bericht u mij en vertel hoe u denkt dat
    het zich moet gedragen.  Als netcat niet in staat is om een taak te
    doen die u bedenkt, zullen kleine veranderingen in de code dat
    waarschijnlijk verhelpen. Het levert een fundament en makkelijk te
    veranderen voorvorm voor het schrijven van andere netwerk toepassingen,
    en ik moedig mensen zeker aan tot het maken van eigen modes en om
    verbeteringen  die  ze  maken  in  te  zenden.  Doorgaande
    gebruikerservaringen van de Internet gemeenschap zijn altijd welkom!

    Sommige poort namen in /etc/services bevatten streepjes -- netcat zal
    deze momenteel niet verwerken, geef dus intervallen op met nummers als
    het kan.

ZIE OOK

    /usr/share/doc/netcat/README.gz

AUTEUR

    Deze   handleiding   werd   geschreven   door   Joey   Hess
    <joeyh@master.debian.org> en J Robert Woodcock <rcw@rcw.oz.net>, veel
    jattend uit Netcat’s README bestand.

    Netcat werd geschreven door een vent die we kennen als de Hobbit, of
    _H* <hobbit@avian.org>.

VERTALING

    Alles wat tussen ‘{’..‘}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet
    bij de originele handleiding.  Deze handleiding van nc 1.10 werd
    vertaald door JHBoersema. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.

    $Id: nc.1,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $

                                     NC(1)