Provided by: manpages-nl_20051127-4_all bug

NAAM

    close - sluit een bestandindicator

OVERZICHT

    #include <unistd.h>

    int close(int bi);

BESCHRIJVING

    close Sluit een bestandindicator, zodat het niet langer naar een
    bestand wijst en hergebruikt kan worden. Eventuele sloten {eng: locks}
    op het bestand die het eigendom waren van het proces worden verwijderd
    (onafhankelijk van de bestandindicator die gebruikt werd om het slot te
    krijgen).

    Als bi de laatste dubbelganger van een bepaalde bestandindicator is,
    worden de systeem-middelen die erbij horen vrijgemaakt; als  de
    bestandindicator de laatste verwijzing was naar een bestand dat
    verwijderd werd met unlink(2) dan wordt het bestand geschrapt.

EIND WAARDE

    close Geeft nul bij slagen, of -1 als een fout optrad.

FOUTEN

    EBADF {slecht bestand} bi is geen geldige open bestandindicator.

VOLDOET AAN

    SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN, BSD 4.3. SVr4 beschrijft een extra ENOLINK
    fouttoestand.

OPMERKINGEN

    Het  niet controleren van de eindwaarde van close is een veel
    voorkomende -maar desondanks ernstige- programmeerfout. Bestandssysteem
    uitvoeringen die technieken als ‘write-behind’ {nl: schrijven nadien}
    gebruiken om prestaties te verbeteren, kunnen veroorzaken dat write(2)
    slaagt, alhoewel de gegevens nog niet weggeschreven zijn. De foutstatus
    zou gegeven kunnen worden bij een latere write operatie, maar wordt
    gegarandeerd teruggegeven bij het sluiten van het bestand. Het niet
    controleren van de terugkeer-waarde tijdens het sluiten van een bestand
    kan leiden tot het stilzwijgend verdwijnen van gegevens. Dit wordt
    vooral veel waargenomen bij NFS, en met schijf quota.

    Een succesvolle close garandeert niet dat de gegevens succesvol zijn
    bewaard op schijf doordat de kernel schrijven achterhoudt. Het is niet
    normaal voor een bestandssysteem om de buffers te spoelen als de stroom
    wordt gesloten. Als u zeker moet zijn dat de gegevens fysiek bewaard
    zijn, gebruik dan fsync(2) of sync(2). Deze kunnen u dichter bij dat
    doel brengen (het hangt nu verder van de schijfhardware af.)

ZIE

    open(2) {openen}, fcntl(2) {bestandindicator manipuleren} shutdown(2)
    {uitdoen}, unlink(2) {losmaken}, fclose(3) {sluit}

VERTALING

    Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.34.  Alles wat tussen
    ‘{’..‘}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele
    handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.

    $Id: close.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $

                April 14, 1996            CLOSE(2)