Provided by: manpages-nl_20051127-4_all bug

NAAM

   ping - zend ICMP ECHO_REQUEST pakketten naar machines op het net

OVERZICHT

   ping [-dfnqrvR] [-c tel] [-i wacht] [-l voorladen] [-p patroon] [-s
   pakketgrootte]

BESCHRIJVING

   Ping gebruikt het datagram ECHO_REQUEST, een verplicht onderdeel van het
   ICMP protocol, om een ICMP ECHO_RESPONSE van een machine op het net of
   gateway los te krijgen. ECHO_REQUEST datagrammen (‘‘pings’’) Hebben een
   IP en ICMP header gevolgd door een “struct timeval” en dan een
   willekeurig aantal ‘‘opvullings’’ bytes om het pakket te vullen. De
   keuzes zijn als volgt: Andere keuzes zijn:

   -c tel Stop na zenden (en ontvangen) van tel ECHO_RESPONSE pakketten.

   -d   Zet de SO_DEBUG keuze op het socket dat wordt gebruikt.

   -f   Stortvloed ping. Zend pakketten zo snel als ze terugkomen of één
       honderd keer per seconde, wat maar meer is. Voor elke verzonden
       ECHO_REQUEST wordt een punt ‘‘.’’ afgedrukt terwijl voor elke
       ontvangen ECHO_REPLY een backspace wordt afgedrukt. Dit geeft
       een snelle weergave van hoeveel pakketten er worden gedumpt.
       Alleen de super-gebruiker mag deze keuze gebruiken. Dit kan heel
       zwaar zijn op een netwerk en zou voorzichtig gebruikt moeten
       worden.

   -i wacht
       Wacht wacht seconden tussen zenden van elk pakket. De standaard
       is om te wachten voor één seconde tussen elk pakket. Deze keuze
       is komt niet overeen met de -f keuze.

   -l voorladen
       Als voorladen opgegeven is zendt ping zoveel pakketten zo snel
       mogelijk uit, vóórdat teruggevallen wordt op het normale gedrags.
       Alleen de supergebruiker mag deze optie gebruiken.

   -n   Alleen numerieke uitvoer. Geen poging zal gedaan worden om
       symbolische namen op te zoeken voor machine adressen.

   -p patroon
       U mag tot 16 ‘‘opvullings’’ bytes opgeven om de verzonden pakket
       te vullen dat u zend. Dit is bruikbaar voor diagnostizering van
       gegevens afhankelijke problemen in een netwerk. Bijvoorbeeld,
       “-p ff” zal zorgen dat het verzonden pakket gevuld wordt met
       allemaal enen.

   -q   Stille uitvoer. Niets wordt weergegeven behalve de samenvattings
       regels bij opstarten en wanneer beëindigt.

   -R   Neem route op. Voeg de RECORD_ROUTE keuze bij de ECHO_REQUEST
       pakketten en geef de route buffer weer voor teruggekomen
       pakketten. Merk op dat de IP header alleen groot genoeg is voor
       negen zulke routes. De meeste machines op het net negeren of
       dumpen deze keuze.

   -r   Slip langs de normale route tabellen en zend direct naar een
       machine op een verbonden netwerk. Als de machine niet op een
       direct-verbonden netwerk zit wordt een fout teruggegeven. Deze
       keuze kan gebruikt worden om een locale machine te pingen door
       een interface die geen route door zich heeft (bijvoorbeeld, nadat
       de interface werd gedumpt door routed(8)).

   -s pakketgrootte
       Geeft het aantal gegevens-bytes dat verzonden zal worden. De
       standaard is 56, wat vertaald in 64 ICMP gegevens bytes wanneer
       opgeteld bij de 8 bytes ICMP header.

   -v   Praatgrage uitvoer. ICMP pakketten anders dan ECHO_RESPONSE die
       worden ontvangen worden opgegeven.

   Bij gebruik van ping voor fout isolatie, zou het eerst gedraaid moeten
   worden op de locale machine om te verzekeren dat het locale netwerk werkt
   en draait. Dan zouden machines en gateways verder- en verder-weg
   ge-‘‘pinged’’ moeten worden. Heen-en-terug tijden en verloren pakketten
   statistieken worden berekend. Als dubbele pakketten worden ontvangen
   worden ze niet meegerekend in de pakket-verlies berekening, alhoewel de
   heen-en-weer reistijd van deze pakketten wel gebruikt wordt in het
   berekenen van de minimum/gemiddelde/maximum heen-en-weer reistijden. Als
   het opgegeven aantal pakketten is verzonden (en ontvangen) of als het
   programma eindigt met een SIGINT, wordt een korte samenvatting
   weergegeven.

   Als ping helemaal geen enkel antwoord pakket ontvangt zal het eindigen
   met code 1. Bij fout eindigt het met code 2. Anders eindigt het met code
   0. Dit maakt het mogelijk om de beëindings-code te gebruiken om te zien
   of een machine op het net leeft of niet.

   Dit programma is bedoeld voor gebruik in netwerk testen, meten en beheer.
   Om de belasting die het op het netwerk kan leggen is het niet slim om
   ping gedurende normale gang van zaken of vanaf geautomatiseerde scripts
   te draaien.

ICMP PACKET DETAILS

   Een IP header zonder keuzes is 20 bytes. Een ICMP ECHO_REQUEST pakket
   bevat een aanvullende 8 bytes met ICMP header gevolgd door een
   willekeurige hoeveelheid gegevens. Wanneer een pakketgrootte is gegeven,
   geeft dat de grootte van dit extra gedeelte gegevens op (de standaard is
   56). Dus de hoeveelheid gegevens ontvangen binnen een IP pakket van
   soort ICMP ECHO_REPLY zal altijd 8 bytes meer zijn dan de gevraagde
   gegevens ruimte (door de ICMP header).

   Als de gegevens ruimte tenminste acht bytes groot is dan gebruikt ping de
   eerste acht bytes van deze ruimte om een tijdstempel bij te voegen, die
   het gebruikt in het berekenen van heen-en-weer reistijden. Als minder
   dan acht bytes opvulling worden opgegeven worden geen heen-en-weer
   reistijden gegeven.

VERDUBBELDE EN BESCHADIGDE PAKKETTEN

   Ping zal kopieerde pakketten en beschadigde pakketten rapporteren.
   Kopieerde pakketten zouden nooit moeten voorkomen, en lijken te worden
   veroorzaakt door niet toepasselijke verbindings-niveau her-verzendingen.
   Kopieerden kunnen optreden in vele situaties en zijn zelden (als ooit)
   een goed teken, alhoewel het voorkomen van kleine hoeveelheden kopieerden
   niet altijd reden voor paniek hoeft te zijn.

   Beschadigde pakketten zijn duidelijk een serieuze oorzaak voor
   bezorgdheid en wijzen vaak op kapotte hardware ergens in de pad die het
   ping pakket aflegt (in het netwerk of in de machine).

PROBEREN VAN ANDERE GEGEVENS PATRONEN

   De (inter)netwerk laag zou nooit pakketten anders moeten behandelen
   afhankelijk van de gegevens in het gegevens deel. Helaas komt het wel
   eens voor dat gegevens afhankelijke problemen in netwerken kunnen sluipen
   en onopgemerkt kunnen blijven voor lange tijd. In veel gevallen zal het
   bijzondere patroon dat problemen geeft iets zijn dat niet genoeg
   ‘‘overgangen’’ heeft, zoals allemaal enen of allemaal nullen, of een
   patroon aan de rand zoals bijna allemaal nullen. Het is niet
   noodzakelijkerwijs genoeg om een gegevens patroon op te geven met
   allemaal nullen (bijvoorbeeld) op de opdracht regel omdat het patroon dat
   van belang is op het gegevens verbindings niveau, en de afhankelijkheden
   tussen wat u typt en wat de ’controllers’ verzenden ingewikkeld kan zijn.

   Dit betekend dat als u een gegevens afhankelijk probleem hebt u
   waarschijnlijk een hoop moet testen om het te vinden. Als u geluk hebt,
   kan het u lukken een bestand te vinden dat niet gezonden kan worden over
   uw netwerk, of dat veel langer over de overdracht doet dan andere
   bestanden van gelijksoortige lengte. U kunt dan dit bestand onderzoeken
   op herhaalde patronen die u kunt testen met de -p keuze van ping.

TTL DETAILS

   De TTL waarde van een IP pakket vertegenwoordigd het maximum aantal IP
   ‘routers’ dat het pakket door kan gaan voordat het weggegooid wordt. In
   de huidige praktijk kunt u verwachten dat elke router in het Internet het
   TTL veld met precies één zal verminderen.

   De TCP/IP bepalingen geven op dat het TTL veld voor TCP pakketten gezet
   zou moeten worden naar 60, maar vele systemen gebruiken kleinere waardes
   (4.3 BSD gebruikt 30, 4.2 gebruikt 15).

   De maximum mogelijke waarde voor dit veld is 255, en de meeste Unix
   systemen zetten het TTL veld van ICMP ECHO_REQUEST pakketten naar 255.
   Dit is waarom u zult merken dat u sommige machines op het net kunt
   ‘‘pingen’’, maar ze niet kan bereiken met telnet(1) of ftp(1).

   In normale gang van zaken drukt ping de ttl waarde van het pakket dat het
   ontvangt af. Wanneer een op-afstand systeem een ping pakket ontvangt kan
   het één van drie dingen doen met het TTL veld in zijn antwoord:

   ·  Niet veranderen; dit is wat Berkeley Unix systemen deden vóór de
     4.3BSD-Tahoe vrijgave. In dit geval is de TTL waarde in het
     ontvangen pakket 255 min het aantal ‘routers’ op de heen-en-weer
     route.

   ·  Zet het naar 255; dit is wat huidige Berkeley Unix systemen doen. In
     dit geval is de TTL waarde van het ontvangen pakket 255 min het
     aantal ‘routers’ in de route van het op-afstand systeem tot de
     pingende machine.

   ·  Zet het naar een andere waarde. Sommige machines gebruiken dezelfde
     waarde voor ICMP pakketten die ze gebruiken voor TCP pakketten,
     bijvoorbeeld 30 of 60. Anderen gebruiken wellicht volledig uit de
     lucht gegrepen waardes.

BUGS

   Veel machines en Gateways negeren de RECORD_ROUTE keuze.

   De maximum IP header lengte is te klein voor keuzes zoals RECORD_ROUTE om
   volledig bruikbaar te zijn. Er is echter niet veel dat hier aan gedaan
   kan worden.

   Stortvloed pingen wordt niet aangeraden in het algemeen, en stortvloed
   pingen van het uitzendt {broadcast} adres zou alleen gedaan moeten worden
   onder hele gecontroleerde omstandigheden.

ZIE OOK

   netstat(1), ifconfig(8), routed(8)

HISTORIE

   De ping opdracht verscheen in 4.3BSD.

VERTALING

   Dit is de handleiding van ping 3.18. Alles wat tussen ‘{’..‘}’ staat is
   aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele handleiding. Email
   naar <manpages-nl@nl.linux.org>. $Id: ping.8,v 1.1.1.1 2004/03/21
   21:02:25 cor Exp $