Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    _exit, _Exit - zakończenie bieżącego procesu

SKŁADNIA

    #include <unistd.h>

    void _exit(int status);

    #include <stdlib.h>

    void _Exit(int status);

OPIS

    Funkcja _exit "natychmiast" kończy proces, z którego została wywołana.
    Wszystkie przynależące do procesu otwarte deskryptory plików  są
    zamykane; wszystkie jego procesy potomne są przejmowane przez proces 1,
    init, a jego proces macierzysty otrzymuje sygnał SIGCHLD.

    Wartość status jest zwracana procesowi  macierzystemu  jako  kod
    zakończenia procesu wywołującego tę funkcję i może zostać odczytana za
    pomocą jednej z funkcji z rodziny wait.

    Funkcja _Exit jest równoważna _exit.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcje te nigdy nie powracają.

ZGODNE Z

    SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN, BSD 4.3 Funkcja _Exit() została wprowadzona
    przez C99.

UWAGI

    Efekty  zakończenia, transmisja kodu zakończenia, procesy zombie,
    przesyłanie sygnałów itp. zostały przedyskutowane w exit(3).

    Funkcja _exit jest podobna do exit(), ale nie wywołuje żadnych funkcji
    zarejestrowanych  za  pomocą  funkcji ANSI C atexit ani żadnych
    zarejestrowanych funkcji obsługi sygnałów. To, czy wypróżnia ona
    standardowe bufory we/wy i usuwa pliki tymczasowe utworzone za pomocą
    tmpfile(3), zależy od implementacji.  Z drugiej strony, _exit nie
    zamyka otwartych deskryptorów plików, co może spowodować nieoczekiwane
    opóźnienia podczas oczekiwania na zakończenie odłożonych zapisów. Jeśli
    opóźnienia te są niepożądane, to może być przydatne wywołanie funkcji
    podobnych do tcflush() przed wywołaniem _exit(). To, czy jakiekolwiek
    odłożone we/wy zostanie anulowane i które z nich mogą zostać anulowane
    podczas _exit(), zależy od iplementacji.

ZOBACZ TAKŻE

    fork(2), execve(2), waitpid(2), wait4(2), kill(2), wait(2), exit(3),
    termios(3)