Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    acct - włączenie/wyłączenie ewidencjonowania procesów

SKŁADNIA

    #include <unistd.h>

    int acct(const char *filename);

DESCRIPTION

    Funkcja wywołana z nazwą istniejącego pliku jako parametrem, włącza
    ewidencjonowanie procesów i powoduje dopisywanie do pliku filename
    informacji o każdym zakończonym procesie. Argument NULL powoduje
    wyłączenie ewidencjonowania procesów.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest 0, w razie błędu zwracane jest
    -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

    EACCES Brak prawa do zapisu do podanego pliku.

    EACCES Parametr filename nie jest zwykłym plikiem.

    EFAULT filename wskazuje poza dostępną dla użytkownika przestrzeń
       adresową.

    EIO  Błąd zapisu do pliku filename.

    EISDIR filename jest katalogiem.

    ELOOP Podczas rozwiązywania filename napotkano zbyt wiele dowiązań
       symbolicznych.

    ENAMETOOLONG
       Nazwa filename jest za długa.

    ENOENT Podany plik nie istnieje.

    ENOMEM Brak pamięci.

    ENOSYS Rozlicznie procesów nie zostało włączone w czasie kompilacji
       jądra systemu. Odpowiednim parametrem jądra ustawiającym tę
       opcję jest CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT.

    ENOTDIR
       Składnik  filename,  który  powinien  być  katalogiem,  w
       rzeczywistości nim nie jest.

    EPERM Proces wywołujący tę funkcję ma niewystarczające uprawnienia do
       włączenia ewidencjonowania procesów.

    EROFS Plik filename znajduje się w systemie plików tylko do zapisu.

    EUSERS Brak wolnych struktur plikowych w jądrze lub brak pamięci.

ZGODNE Z

    SVr4 (ale nie POSIX). SVr4 dokumentuje błądy EBUSY, ale nie EISDIR czy
    ENOSYS. AIX i HPUX również dokumentują EBUSY  (próba  włączenia
    ewidencjonowania, podczas gdy jest ono już włączone). Dotyczy to
    również Solarisa (próba włączenia ewidencjonowania z wykorzystaniem
    pliku, który jest już używany).

UWAGI

    W wypadku załamania się systemu, informacje ewidencjonowania procesów
    nie  będą  dodane,  nie  zakończone  procesy  nigdy  nie  będą
    zaewidencjonowane.