Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    alarm - ustawienie budzika w celu dostarczenia sygnału

SKŁADNIA

    #include <unistd.h>

    unsigned int alarm(unsigned int seconds);

OPIS

    alarm prowadzi do dostarczenia procesowi sygnału SIGALRM po czasie
    seconds sekund.

    Jeśli seconds wynosi zero, żaden nowy alarm nie jest planowany.

    W każdym przypadku, dowolny ustwiony wcześniej alarm jest anulowany.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    alarm zwraca ilość sekund pozostałych do dostarczenia poprzedniego
    alarmu, lub zero gdy nie było wcześniej żadnego alarmu.

UWAGI

    alarm i setitimer dzielą ten sam timer; wywołania jednej z tych funkcji
    będą interferować z użyciem drugiej.

    sleep() może zostać zaimplementowane za pomocą SIGALRM; mieszanie
    wywołań alarm() i sleep() jest kiepskim pomysłem.

    Szeregowane  opóźnienia  mogą  jak  zwykle  powodować  opóźnienie
    uruchomienia procesu o dowolny okres czasu.

ZGODNE Z

    SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN, BSD 4.3

ZOBACZ TAKŻE

    setitimer(2), signal(2), sigaction(2), gettimeofday(2),  select(2),
    pause(2), sleep(3)