Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    bdflush  -  uruchomienie,  wypróżnienie  lub  dostrojenie  demona
    wypróżniania buforów (bdflush)

SKŁADNIA

    int bdflush(int func, long *address);
    int bdflush(int func, long data);

OPIS

    bdflush uruchamia, wypróżnia, lub dostraja demona bdflush.  Tylko
    superużytkownik może wywołać bdflush.

    Jeśli func jest liczbą ujemną, lub zerem, a demon nie był uruchomiony,
    bdflush wchodzi w kod daemona i nigdy nie powraca.

    Jeśli func wynosi 1, niektóre bufory są zapisywane na dysk.

    Jeśli func wynosi 2 lub więcej i jest parzyste (najniższy bit jest 0),
    to address jest adresem długiego słowa, a parametr dostrajający o
    numerze (func-2)/2 zostaje zwrócony pod tym adresem do wywołującego.

    Jeśli func jest równe 3, lub więcej i jest nieparzyste (najniższy bit
    wynosi 1), to data jest długim słowem, a kernel nadaje tę wartość
    parametrowi dostrajającemu o numerze (func-3)/2.

    Zestaw parametrów, ich  wartości  i  dozwolonych  zakresów  jest
    zdefiniowany w kodzie źdródłowym kernela, w pliku fs/buffer.c.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Jeśli func jest ujemne lub jest zerem, a demon uruchomi się pomyślnie,
    bdflush nigdy nic nie zwraca. W pozostałych wypadkach po pomyślnym
    zakończeniu funkcji zwracana jest wartość 0, a w przypadku błędu
    zwracana jest wartość -1 i ustawiane errno wskazując rodzaj błędu.

BŁĘDY

    EPERM Wywołujący nie jest superużytkownikiem.

    EFAULT address wskazuje poza dostępną dla użytkownika  przestrzeń
       adresową.

    EBUSY Próbowano wejść w kod demona po tym, jak inny proces zrobił to
       samo.

    EINVAL Próbowano odczytać lub zapisać nieprawidłowy numer parametru,
       lub nadać parametrowi nieprawidłową wartość.

ZGODNE Z

    bdflush jest specyficzne dla Linuksa i nie powinno być używane w
    przenośnych programach.

ZOBACZ TAKŻE

    fsync(2), sync(2), update(8), sync(8).