Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    bind - przywiązanie nazwy do gniazda

SKŁADNIA

    #include <sys/types.h>
    #include <sys/socket.h>

    int bind(int sockfd, struct sockaddr *my_addr, socklen_t addrlen);

OPIS

    bind nadaje gniazdu, sockfd, lokalny adres my_addr. my_addr ma długość
    addrlen bajtów. Tradycyjnie nazywa się to "przyznaniem gniazdu nazwy".
    Gdy gniazdo jest utworzone za pomocą polecenia socket(2), istnieje ono
    w przestrzeni nazw (rodzina adresów), ale nie ma przyznanej żadnej
    nazwy.

    Normalnie, zanim gniazdo SOCKET_STREAM będzie mogło odbierać połączenia
    (zobacz accept(2)), niezbędne jest przypisanie mu lokalnego adresu za
    pomocą bind.

    Reguły dotyczące przywiązywania nazw są różne w różnych rodzinach
    adresów. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach podręcznika
    man w sekcji 7. Dla AF_INET zobacz ip(7), dla AF_UNIX zobacz unix(7),
    dla AF_APPLETALK zobacz ddp(7), dla AF_PACKET zobacz packet(7), dla
    AF_X25 zobacz x25(7), a dla AF_NETLINK zobacz netlink(7).

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Po pomyślnym zakończeniu, zwracane jest zero. W przeciwnym wypadku
    zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno .

BŁĘDY

    EBADF sockfd nie jest prawidłowym deskryptorem.

    EINVAL Gniazdo już jest przywiązane do adresu. Może to się zmienić w
       przyszłości: szczegóły można znaleźć w linux/unix/sock.c.

    EACCES Adres jest chroniony, a użytkownik nie jest superużytkownikiem.

    ENOTSOCK
       Argument jest deskryptorem pliku, a nie gniazda.

    Następujące błędy odnoszą się do gniazd domeny UNIX-owej (AF_UNIX):

    EINVAL Parametr addrlen jest nieprawidłowy, lub gniazdo nie należy do
       rodziny AF_UNIX.

    EROFS I-węzeł gniazda rezyduje na systemie plików przeznaczonym tylko
       do odczytu.

    EFAULT my_addr wskazuje poza dostępną dla użytkownika  przestrzeń
       adresową.

    ENAMETOOLONG
       my_addr jest zbyt długie.

    ENOENT Plik nie istnieje.

    ENOMEM Brak pamięci kernela.

    ENOTDIR
       Element składowy ścieżki nie jest katalogiem.

    EACCES Brak praw do przeszukiwania dla składnika ścieżki.

    ELOOP Podczas rozwiązywania my_addr napotkano zbyt wiele dowiązań
       symbolicznych.

USTERKI

    Nie opisano opcji przezroczystych proxy.

ZGODNE Z

    SVr4, 4.4BSD (funkcja bind pojawiła się najpierw w BSD 4.2). SVr4
    dokumentuje dodatkowe ogólne błędy, EADDRNOTAVAIL, EADDRINUSE i ENOSR
    oraz dodatkowe błędy domeny UNIX-owej, EIO i EISDIR.

UWAGA

    Trzeci argument bind jest w rzeczywistości typu int (i tak jest w BSD
    4.*, libc4 i libc5).  Pewne zamieszanie w POSIX doprowadziło jego
    zmiany na obecny socklen_t. Zobacz także accept(2).

ZOBACZ TAKŻE

    accept(2), connect(2), listen(2), socket(2), getsockname(2), ip(7),
    socket(7)