Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    chdir, fchdir - zmiana katalogu roboczego

SKŁADNIA

    #include <unistd.h>

    int chdir(const char *path);
    int fchdir(int fd);

OPIS

    chdir zmienia katalog bieżący na katalog podany w path.

    fchdir jest identyczne jak chdir, lecz katalog jest podawany jako
    deskryptor otwartego pliku.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. W wypadku błędu zwracane
    jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

    Dla niektórych systemów plików mogą być zwracane inne błędy niż opisane
    poniżej. Najogólniejsze błędy chdir to:

    EFAULT path wskazuje poza dostępną dla użytkownika przestrzeń adresową.

    ENAMETOOLONG
       path jest zbyt długie.

    ENOENT Plik nie istnieje.

    ENOMEM Brak pamięci jądra.

    ENOTDIR
       Składnik ścieżki path. nie jest katalogiem.

    EACCES Brak praw do przeszukiwania dla składnika ścieżki path.

    ELOOP Podczas  rozwiązywania  path napotkano zbyt wiele dowiązań
       symbolicznych.

    EIO  Wystąpił błąd wejścia-wyjścia.

    Ogólne błędy fchdir to:

    EBADF fd Nie jest prawidłowym deskryptorem pliku.

    EACCESS
       Brak praw do przeszukiwania katalogu otwartego przez deskryptor
       fd.

UWAGI

    Prototyp  funkcji fchdir jest dostępny tylko jeżeli zdefiniowano
    _BSD_SOURCE  (bezpośrednio,  albo  pośrednio  -  nie  definiując
    _POSIX_SOURCE czy kompilując z włączoną flagą -ansi).

ZGODNE Z

    Funkcja chdir jest zgodna z SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN, 4.4BSD. SVr4
    dokumentuje dodatkowe błędy EINTR, ENOLINK i EMULTIHOP, lecz nie
    zawiera ENOMEM. POSIX.1 nie zawiera błędów ENOMEM, ELOOP. X/OPEN nie
    zawiera błędów EFAULT, ENOMEM i EIO.

    Funkcja fchdir jest zgodna z SVr4, 4.4BSD oraz  X/OPEN.  SVr4
    dokumentuje dodatkowe błędy EIO, EINTR i ENOLINK. X/OPEN dokumentuje
    dodatkowe błędy EINTR i EIO.

ZOBACZ TAKŻE

    getcwd(3), chroot(2)