Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    dup, dup2 - powielenie deskryptora pliku

SKŁADNIA

    #include <unistd.h>

    int dup(int oldfd);
    int dup2(int oldfd, int newfd);

OPIS

    dup i dup2 tworzą kopię deskryptora pliku oldfd.

    Po pomyślnym zakończeniu dup lub dup2, stary i nowy deskryptor mogą być
    używane zamiennie. Współdzielą one blokady, pozycję pliku i znaczniki;
    na przykład, jeśli pozycja pliku zmieni się w wyniku użyciu lseek dla
    jednym z deskryptorów, zmieni się ona także dla drugiego.

    Te dwa deskryptory nie współdzielą jednak znacznika close-on-exec.

    dup używa dla nowego deskryptora nieużywanego deskryptora o najniższym
    numerze.

    dup2 powoduje, że newfd staje się kopią oldfd, zamykając najpierw
    newfd, jeśli jest to potrzebne.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    dup i dup2 zwracają nowy deskryptor, lub -1 po błędzie (w tym przypadku
    odpowiednio ustawiane jest errno).

BŁĘDY

    EBADF oldfd nie jest deskryptorem otwartego pliku, lub newfd jest poza
       dozwolonym dla deskryptorów plików zakresem.

    EMFILE Proces już osiągnął maksymalną liczbę otwartych deskryptorów
       plików, a próbował otworzyć nowy.

OSTRZEŻENIE

    Błąd zwracany przez dup2 jest inny niż zwracany przez fcntl(...,
    F_DUPFD, ...), gdy newfd jest poza zakresem. W niektórych systemach
    dup2 zwraca też czasem EINVAL jako F_DUPFD.

USTERKI

    Jeśli newfd był otwarty, wszelkie błędy, które mogłyby zostać zgłoszone
    w chwili wykonania close() zostaną utracone. Ostrożny programista nie
    użyje dup2 bez wcześniejszego zamknięcia newfd.

ZGODNE Z

    SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN, BSD 4.3. SVr4 dokumentuje dodatkowe błędy
    EINTR i ENOLINK. POSIX.1 dodaje EINTR.

ZOBACZ TAKŻE

    fcntl(2), open(2), close(2)