Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    fdatasync - synchronizuje rdzeniowe zawartości plików z zawartością na
    dysku.

SKŁADNIA

    #include <unistd.h>

    #ifdef _POSIX_SYNCHRONIZED_IO

    int fdatasync(int fd);

    #endif

OPIS

    fdatasync wypróżnia wszystkie bufory pliku na dysk (zanim nastąpi
    powrót z tej funcji systemowej). Robi to co fsync lecz nie musi
    odnawiać metadanych takich jak czas dostępu.

    Aplikacje, które dostają się do baz danych, lub plików z logami często
    dopisują niewielką ilość danych (np. linijkę do pliku z logiem), a
    następnie natychmiast wywołują fsync, aby zapewnić fizyczny zapis
    danych na dysk. Niestety, fsync zawsze inicjuje dwie operacje: jedną
    dla nowo zapisanych danych i drugą w celu odnowienia czasu modyfikacji
    zapisanego w i-węźle. Jesli czas modyfikacji nie jest częścią pojęcia
    transakcji, można użyć fdatasync, aby zapobiec niepotrzebnym zapisom i-
    węzłów.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. Po błędzie zwracane jest
    -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

    EBADF fd nie jest prawidłowym deskryptorem pliku otwartego do zapisu.

    EROFS, EINVAL
       fd jest skojarzony z plikiem specjalnym, który nie wspiera
       synchronizacji.

    EIO  Nastąpił błąd podczas synchronizacji.

USTERKI

    Obecnie (Linux 2.2) fdatasync jest równoważne fsync.

ZGODNE Z

    POSIX1b (wcześniej POSIX.4)

ZOBACZ TAKŻE

    fsync(2), B.O. Gallmeister, POSIX.4, O'Reilly, str. 220-223 i 343.