Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    fsync, fdatasync - synchronizacja pełnego wewnątrzrdzeniowego stanu
    pliku z zapisanym na dysku

SKŁADNIA

    #include <unistd.h>

    int fsync(int fd);

    int fdatasync(int fd);

OPIS

    fsync kopiuje wszystkie wewnątrzrdzeniowe części pliku na dysk i czeka
    na zgłoszenie przez urządzenie, że wszystkie dane znajdują się na
    trwałym nośniku.  Aktualizuje również informacje  statystyczne  o
    metadanych. Nie gwarantuje, że wpis w katalogu zawierający informacje o
    pliku również zostanie zapisany na dysku. Aby to osiągnąć, wymagane
    jest jawne wywołanie fsync dla deskryptora katalogu.

    fdatasync  robi  to samo, co fsync, lecz zapisuje jedynie dane
    użytkownika, bez metadanych, takich jak mtime czy atime.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. Po błędzie zwracane jest
    -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

    EBADF fd nie jest prawidłowym deskryptorem pliku otwartego do zapisu.

    EROFS, EINVAL
       fd jest powiązany ze specjalnym plikiem, który nie wspiera
       synchronizacji.

    EIO  Pojawił się błąd podczas synchronizacji.

UWAGI

    W sytuacji, gdy twardy dysk ma włączone buforowanie zapisów, dane mogą
    w rzeczywistości nie zostać zapisane na trwałym nośniku do chwili
    powrotu z fsync/fdatasync.

    Gdy system plików ext2 jest zamontowany z opcją sync, wpisy w
    katalogach są również jawnie zapisywane przez fsync.

    W kernelach przed 2.4, fsync na dużych plkach mogło być niewydajne.
    Alternatywą mogło być używanie znacznika O_SYNC dla open(2).

ZGODNE Z

    POSIX.1b (wcześniej POSIX.4)

ZOBACZ TAKŻE

    bdflush(2), open(2), sync(2), mount(8), update(8), sync(8)