Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    get_kernel_syms - pobranie udostępnionych symboli jądra i modułów

SKŁADNIA

    #include <linux/module.h>

    int get_kernel_syms(struct kernel_sym *table);

OPIS

    Jeśli table jest równe NULL, get_kernel_syms zwraca liczbę symboli
    dostępnych dla zapytania. W przeciwnym wypadku wypełniana jest tabela
    struktur:

       struct kernel_sym
       {
        unsigned long value;
        char name[60];
       };

    Symbole są przeplatane magicznymi symbolami o postaci #nazwa-moduu
    gdzie jądru odpowiada pusta nazwa. Wartością związaną z symbolem tej
    postaci jest adres, pod którym moduł został załadowany.

    Symbole udostępniane przez poszczególne moduły następują po magicznych
    znacznikach modułów, a same moduły są zwracane kolejności odwrotnej do
    kolejności ich załadowania.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Zwraca liczbę zwróconych symboli. Nie ma możliwości wystąpienia błędu.

ZOBACZ TAKŻE

    create_module(2), init_module(2), delete_module(2), query_module(2).

BŁĘDY

    Nie ma możliwości wskazania rozmiaru bufora przydzielonego dla table.
    Jeśli po zapytaniu przez program o rozmiar tabeli symboli, zostały
    dodane do jądra nowe symbole, pamięć może zostać zamazana.

    Długość nazw udostępnianych symboli jest ograniczona do 59.

    Z powodu powyższych ograniczeń, zamiast tego wywołanie systemowego
    zalecane jest query_module.