Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    getdomainname, setdomainname - pobranie/ustawienie nazwy domeny

SKŁADNIA

    #include <unistd.h>

    int getdomainname(char *name, size_t len);
    int setdomainname(const char *name, size_t len);

OPIS

    Funkcje służą do pobierania, lub zmieniania nazwy domeny obecnego
    procesora. Jeśli zakończona znakiem NUL nazwa domeny wymaga więcej niż
    len bajtów, getdomainname zwróci len pierwszych bajtów nazwy (glibc)
    lub błąd (libc).

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. Po błędzie zwracane jest
    -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

    EINVAL Dla getdomainname pod libc: name jest równe NULL lub name jest
       dłuższe niż len bajtów.

    EINVAL Dla setdomainname: len było ujemne lub zbyt duże.

    EPERM Dla setdomainname: wywołujący nie był superużytkownikiem.

    EFAULT Dla setdomainname: name wskazywało poza przestrzeń adresową
       użytkownika.

ZGODNE Z

    POSIX nie określa tych funkcji.

ZOBACZ TAKŻE

    gethostname(2), sethostname(2), uname(2)