Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    getdtablesize - pobranie rozmiaru tabeli deskryptorów

SKŁADNIA

    #include <unistd.h>

    int getdtablesize(void);

OPIS

    getdtablesize zwraca maksymalną liczbę otwartych przez proces plików.
    o jeden więcej od największej możliwej wartości deskryptora pliku.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Aktualne ograniczenie liczby otwartych plików dla procesu.

UWAGI

    getdtablesize jest zaimplementowane jako funkcja biblioteczna libc.
    Wersja  glibc  wywołuje  getrlimit(2)  i zwraca aktualną wartość
    ograniczenia RLIMIT_NOFILE lub OPEN_MAX, gdy się zakończy niepomyślnie.
    Wersje z libc4 i libc5 zwracały OPEN_MAX (ustawione na 256 począwszy od
    Linuksa 0.98.4).

ZGODNE Z

    SVr4, 4.4BSD (funkcja getdtablesize pojawiła się pierwotnie w BSD 4.2).

ZOBACZ TAKŻE

    close(2), dup(2), getrlimit(2), open(2)