Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    getgid, getegid - pobierz identyfikator grupy

SKŁADNIA

    #include <unistd.h>

    gid_t getgid(void);
    gid_t getegid(void);

OPIS

    getgid zwraca rzeczywisty ID grupy bieżącego procesu.

    getegid zwraca efektywny ID grupy bieżącego procesu.

    Rzeczywisty ID odpowiada ID procesu wołającego. Efektywny ID odpowiada
    bitowi Set ID uruchomionego pliku.

BŁĘDY

    Funkcje te zawsze kończą się pomyślnie.

ZGODNE Z

    POSIX, BSD 4.3

ZOBACZ TAKŻE

    setregid(2), setgid(2)