Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    getresuid,  getresgid  -  pobranie  rzeczywistego,  efektywnego i
    zachowanego ID użytkownika lub grupy.

SKŁADNIA

    #include <unistd.h>

    int getresuid(uid_t *ruid, uid_t *euid, uid_t *suid);
    int getresgid(gid_t *rgid, gid_t *egid, gid_t *sgid);

OPIS

    getresuid i getresgid (obydwa wprowadzone w systemie Linux 2.1.44)
    pobierają rzeczywisty, efektywny i zachowany ID użytkownika (lub
    odpowiednio grupy) bieżącego procesu.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. Po błędzie zwracane jest
    -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

    EFAULT Jeden z podanych argumentów wskazuje poza przestrzeń adresową
       programu wywołującego.

ZGODNE Z

    To wywołanie jest specyficzne dla Linuksa.

ZOBACZ TAKŻE

    getuid(2), setuid(2), setreuid(2), setresuid(2)