Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    getsid - pobranie ID sesji

SKŁADNIA

    #include <unistd.h>

    pid_t getsid(pid_t pid);

OPIS

    getsid(0) zwraca ID sesji procesu wywołującego. getsid(p) zwraca ID
    sesji procesu o numerze ID procesu równym p.  (ID sesji dla procesu
    jest to numer ID grupy procesów procesu przewodzącego sesji.) Po
    błędzie zwracane jest (pid_t) -1, i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

    EPERM Proces o numerze ID procesu równym p istnieje, ale nie należy do
       tej samej sesji, co proces bieżący, a implementacja traktuje to
       jako błąd.

    ESRCH Nie znaleziono procesu o numerze ID procesu równym p.

ZGODNE Z

    SVr4, POSIX 1003.1-2001.

UWAGI

    Linux nie zwraca EPERM.

    Linux zawiera tę funkcję systemową począwszy od wersji Linuksa 1.3.44.
    Wspomaganie w libc istnieje od libc 5.2.19.

    Aby  otrzymać  prototyp  pod  glibc,  należy zdefiniować zarówno
    _XOPEN_SOURCE, jak i _XOPEN_SOURCE_EXTENDED,  lub  użyć  "#define
    _XOPEN_SOURCE n", gdzie n jesy liczbą całkowitą większą lub równą 500.

ZOBACZ TAKŻE

    getpgid(2), setsid(2)