Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    getsockname - pobranie nazwy gniazda

SKŁADNIA

    #include <sys/socket.h>

    int getsockname(int s, struct sockaddr *name, socklen_t *namelen)

OPIS

    getsockname zwraca bieżącą nazwę name dla zadanego gniazda. Parametr
    namelen powinien być zainicjalizowany tak, aby podawał rozmiar obszaru
    wskazywanego przez name.  Po zakończeniu, zawiera on rzeczywisty
    rozmiar zwróconej nazwy (w bajtach).

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. Po błędzie zwracane jest
    -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

    EBADF Argument s nie jest prawidłowym deskryptorem.

    ENOTSOCK
       Argument s jest plikiem, a nie gniazdem.

    ENOBUFS
       Dostępna ilość zasobów systemowych jest niewystarczająca dla
       wykonania operacji.

    EFAULT Parametr name wskazuje poza dostępną  przestrzeń  adresową
       procesu.

ZGODNE Z

    SVr4,  4.4BSD (funkcja getsockname pojawiła się w 4.2BSD). SVr4
    dokumentuje dodatkowe kody błędów: ENOMEM i ENOSR.

UWAGA

    Trzeci argument getsockname jest w rzeczywistości typu `int *' (i tak
    jest w BSD 4.*, libc4 i libc5). Pewne zamieszanie w POSIX doprowadziło
    jego zmiany na obecny socklen_t. Szkic standardu nie sostał jeszcze
    przyjęty, ale glibc2 już jest z nim zgodne i zawiera również socklen_t.
    Zobacz także accept(2).

ZOBACZ TAKŻE

    bind(2), socket(2)