Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    init_module - inicjalizacja wpisu ładowalnego modułu

SKŁADNIA

    #include <linux/module.h>

    int init_module(const char *name, struct module *image);

OPIS

    init_module ładuje do przestrzeni jądra przesunięty obraz modułu i
    wykonuje funkcję init tego modułu.

    Obraz modułu rozpoczyna się od struktury modułu, po której następują,
    odpowiednio,  kod  i  dane.  Struktura  modułu jest zdefiniowana
    następująco:

       struct module
       {
        unsigned long size_of_struct;
        struct module *next;
        const char *name;
        unsigned long size;
        long usecount;
        unsigned long flags;
        unsigned int nsyms;
        unsigned int ndeps;
        struct module_symbol *syms;
        struct module_ref *deps;
        struct module_ref *refs;
        int (*init)(void);
        void (*cleanup)(void);
        const struct exception_table_entry *ex_table_start;
        const struct exception_table_entry *ex_table_end;
       #ifdef __alpha__
        unsigned long gp;
       #endif
       };

    Wszystkie pola wskazujące, oprócz next i refs, powinny wskazywać na
    adresy w ciele modułu i zostać zainicjalizowane odpowiednio dla
    przestrzeni adresowej jądra, tzn. przesunięte wraz z resztą modułu.

    Ta funkcja jest dostępna jedynie dla superużytkownika.

RETURN VALUE

    W przypadku sukcesu zwracane jest zero. W przypadku błędu, -1 i
    odpowiednio ustawiane jest errno.

BŁĘDY

    EPERM Użytkownik nie jest superużytkownikiem.

    ENOENT Nie istnieje moduł o tej nazwie.

    EINVAL Któryś z wpisów image jest wypęłniony nieprawidłowo, image->name
       różni się od oryginalnej nazwy modułu, któryś  z  wpisów
       image->deps nie odpowiada żadnemu załadowanemu modułowi lub inna
       podobna niespójność.

    EBUSY Procedura inicjalizacji modułu zakończyła się niepowodzeniem.

    EFAULT name lub image znajduje się poza dostępną przestrzenią adresową.

ZOBACZ TAKŻE

    create_module(2), delete_module(2), query_module(2).