Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    ipc - Wywołania systemowe IPC z Systemu V

SKŁADNIA

    int ipc(unsigned int call, int first, int second, int third, void *ptr,
    long fifth);

OPIS

    ipc() jest w jądrze wspólnym punktem wejścia dla wywołań IPC z Systemu
    V, takich jak komunikaty, semafory i pamięć współdzielona. call
    określa, którą funkcję IPC należy wywołać;  inne  argumenty  są
    przekazywane przez odpowiednie wywołanie.

    Programy użytkowe powinny wołać właściwe funkcje przez ich zwyczajne
    nazwy. O ipc().  muszą wiedzieć tylko implementatorzy bibliotek i
    hakerzy jądra.

ZGODNE Z

    ipc() jest specyficzne dla Linuksa i nie powinno być używane w
    przenośnych programach.

ZOBACZ TAKŻE

    msgctl(2), msgget(2), msgrcv(2), msgsnd(2), semctl(2),  semget(2),
    semop(2), shmat(2), shmctl(2), shmdt(2), shmget(2)