Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    kill - wysłanie sygnału do procesu

SKŁADNIA

    #include <sys/types.h>
    #include <signal.h>

    int kill(pid_t pid, int sig);

OPIS

    Funkcja systemowa kill może służyć do przesłania dowolnego sygnału do
    dowolnego procesu lub do dowolnej grupy procesów.

    Jeśli pid ma wartość dodatnią, to sygnał sig jest przesyłany do procesu
    pid.

    Jeśli pid jest równy 0, to sig jest przesyłany do wszystkich procesów
    należących do tej samej grupy, co proces bieżący.

    Jeśli pid jest równy -1, to sygnał jest przesyłany do wszystkich
    procesów, oprócz procesu nr 1 (init), szczegóły poniżej.

    Jeśli pid jest mniejszy niż -1, to sygnał jest przesyłany do wszystkich
    procesów należących do grupy procesów o numerze -pid.

    If sig jest równy 0, to nie jest przesyłany żaden sygnał, ale nadal
    jest wykonywana kontrola błędów.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. Po błędzie zwracane jest
    -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

    EINVAL Podano nieprawidłowy sygnał.

    ESRCH Pid lub grupa procesów nie istnieje.  Należy zauważyć, że
       istniejący proces może być zombie, czyli procesem, który już
       popełnił samobójstwo, lecz jeszcze na niego nie zaczekano ( wait
       ).

    EPERM Proces nie ma uprawnień do wysłania sygnału do któregokolwiek z
       otrzymujących go procesów. Aby proces miał prawo wysłać sygnał
       do procesu pid musi on mieć uprawnienia roota albo rzeczywisty
       lub efektywny ID użytkownika procesu wysyłającego musi być równy
       rzeczywistemu ID lub zachowanemu set UID procesu otrzymującego
       sygnał. W przypadku sygnału SIGCONT wystarcza, aby procesy
       wysyłający i otrzymujący należały do tej samej sesji.

UWAGI

    Nie można wysyłać sygnału, dla którego nie ma zainstalowanego pogramu
    obsługi, do zadania numer 1, czyli procesu init. Zabezpiecza to przed
    przypadkowym załamaniem systemu.

    POSIX 1003.1-2001 wymaga, aby kill(-1,sig) wysyłało sig do wszystkich
    procesów, do których aktualny proces może go wysłać, za ewentualnym
    wyjątkiem  pewnych,  zdefiniowanych  w  implementacji,  procesów
    systemowych. Linux pozwala procesowi wysłać sygnał do samego siebie,
    ale wywołanie kill(-1,sig) pod Linuksem nie powoduje wysłania sygnału
    do bieżącego procesu.

HISTORIA LINUKSA

    W różnych wersjach jądra, Linux wymusza różne reguły  dotyczące
    uprawnień wymaganych od procesu nieuprzywilejowanego, aby mógł on
    wysłać sygnał do innego procesu. W jądrach od 1.0 do 1.2.2 sygnał mógł
    być wysłany, gdy efektywny identyfikator użytkownika wysyłającego jest
    taki sam, jak odbierającego, lub gdy  rzeczywisty  identyfikator
    użytkownika wysyłającego jest taki sam, jak odbierającego. Od jądra
    1.2.3 aż do 1.3.77, sygnał mógł  być  wysłany,  gdy  efektywny
    identyfikator użytkownika wysyłającego jest taki sam, jak efektywny lub
    rzeczywisty identyfikator użytkownika odbierającego. Obecne zasady,
    zgodnie z POSIX 1003.1-2001, zostały przyjęte w jądrze 1.3.78.

ZGODNE Z

    SVr4, SVID, POSIX.1, X/OPEN, BSD 4.3, POSIX 1003.1-2001

ZOBACZ TAKŻE

    _exit(2), killpg(2), signal(2), tkill(2), exit(3), signal(7)