Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    killpg - wysłanie sygnału do grupy procesów

SKŁADNIA

    #include <signal.h>

    int killpg(int pgrp, int sig);

OPIS

    killpg wysyła sygnał sig do grupy procesów pgrp.  Lista synałów
    znajduje się w sigaction(2). Jeśli pgrp jest równe 0, to killpg wysyła
    sygnał do grupy procesów procesu wysyłającego.

    Proces wysyłający i członkowie grupy procesu muszą mieć ten sam
    efektywny ID użytkownika, lub wysyłający musi być superużytkownikiem.
    Jako szczególny przypadek, sygnał kontynucaji SIGCONT można wysłać
    dodowolnego procesu będącego potomkiem procesu bieżącego.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Po pomyżlnym zakończeniu zwracane jest zero. Po błędzie zwracane jest
    -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

    EINVAL sig nie jest prawidłowym numerem sygnału.

    ESRCH Nie znaleziono żadnego procesu w grupie określonej przez pgrp.

    ESRCH Podano zerową grupę, lecz proces wysyłający nie ma grupy
       procesów.

    EPERM Proces wysyłający nie jest superużytkownikiem, a niektóre z
       procesów docelowych mają inny efektywny ID użytkownika niż
       proces wysyłający.

ZGODNE Z

    SVr4, 4.4BSD (funkcja killpg pojawiła się pierwotnie w BSD4.0).

ZOBACZ TAKŻE

    kill(2), getpgrp(2), signal(2)