Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    pause - oczekiwanie na sygnał

SKŁADNIA

    #include <unistd.h>

    int pause(void);

OPIS

    Funkcja biblioteczna pause powoduje, że wołający proces (lub wątek)
    zasypia aż do chwili otrzymania sygnału, który wymaga wywołania przez
    niego funkcji przechwytującej, albo takiego, który go przerwie.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Powrót a funkcja pause następuje tylko, gdy przechwycony zostanie
    sygnał i nastąpi powrót z funkcji przechwytującej ten sygnał. W takiej
    sytuacji pause zwraca -1 i ustawia errno na EINTR.

BŁĘDY

    EINTR przechwycono sygnał i nastąpił powrót z funkcji przechwytującej
       ten sygnał.

ZGODNE Z

    SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN, BSD 4.3

ZOBACZ TAKŻE

    kill(2), select(2), signal(2)