Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    brk, sbrk - zmiana wielkości segmentu danych

SKŁADNIA

    #include <unistd.h>

    int brk(void *end_data_segment);

    void *sbrk(ptrdiff_t increment);

OPIS

    brk ustawia koniec segmentu danych na wartość podaną jako argument
    end_data_segment, o ile wartość ta jest sensowna, system posiada
    dostateczną ilość pamięci oraz nie zostanie przekraczona maksymalna
    wielkość segmentu danych dla procesu (zobacz setrlimit(2)).

    sbrk zwiększa przestrzeń danych programu o wartość increment bajtów.
    sbrk  nie jest wywołaniem systemowym, jest tylko zamiennikiem z
    biblioteki C. Wywołanie sbrk z increment równym 0 może służyć do
    znalezienia aktualnej lokalizacji punktu zakończenia programu.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Po pomyślnym zakończeniu, brk zwraca zero, a sbrk zwraca wskaźnik do
    początku nowego obszaru. W wypadku błędu zwracane jest -1 a errno
    nadawana jest wartość ENOMEM.

ZGODNE Z

    BSD 4.3

    brk i sbrk nie są zdefiniowane w standardzie C i są też wyłączone ze
    standardu POSIX.1 (zobacz paragrafy B.1.1.1.3 i B.8.3.3).

ZOBACZ TAKŻE

    execve(2), getrlimit(2), malloc(3)