Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    sched_get_priority_max,  sched_get_priority_min  - pobranie zakresu
    priorytetów statycznych

SKŁADNIA

    #include <sched.h>

    int sched_get_priority_max(int policy);

    int sched_get_priority_min(int policy);

OPIS

    sched_get_priority_max zwraca maksymalną wartość priorytetu, której
    można użyć z algorytmem szeregowania zadań, określonym przez policy.
    sched_get_priority_min zwraca minimalną wartość priorytetu, której
    można użyć z algorytmem szeregowania zadań, określonym przez policy.
    Obsługiwane wartości policy to SCHED_FIFO, SCHED_RR i SCHED_OTHER.

    Procesy o wyższych wartościach priorytetów szeregowane są przed tymi,
    które  mają  niższe  wartości.  Tak więc wartość zwracana przez
    sched_get_priority_max będzie większa niż wartość zwracana  przez
    sched_get_priority_min.

    Linux zezwala na zakres priorytetów statycznych od 1 do 99 dla
    SCHED_FIFO i SCHED_RR oraz priorytet 0 dla SCHED_OTHER.  Zakresy
    priorytetów szeregowania dla poszczególnych polityk są niezmienialne.

    Zakres priorytetów szeregowania może się różnić na innych systemach
    POSIX-owych, więc dla przenośnych aplikacji dobrze  jest  używać
    wirtualnego zakresu priorytetu i mapować go na przedział określony
    przez sched_get_priority_max i sched_get_priority_min. POSIX.1b wymaga
    odstępu co najmniej 32 między maksymalnymi i minimalnymi wartościami
    dla SCHED_FIFO i SCHED_RR.

    Systemy POSIX-owe, na których dostępne są sched_get_priority_max i
    sched_get_priority_min     definiują     w     <unistd.h>
    _POSIX_PRIORITY_SCHEDULING.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Po   pomyślnym   zakończeniu    sched_get_priority_max    i
    sched_get_priority_min zwracają maksymalną/minimalną wartość priorytetu
    dla danej polityki szeregowania zadań. Po błędzie zwracane jest -1 i
    odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

    EINVAL Parametr policy nie określa żadnej znanej polityki szeregowania
       zadań.

ZGODNE Z

    POSIX.1b (wcześniej POSIX.4)

ZOBACZ TAKŻE

    sched_setaffinity(2),  sched_getaffinity(2),  sched_setscheduler(2),
    sched_getscheduler(2), sched_setparam(2), sched_getparam(2)

    sched_setscheduler(2) zawiera opis linuksowego algorytmu szeregowania
    zadań.

    Programming for the real world - POSIX.4 Billa O. Gallmeistera,
    O'Reilly & Associates, Inc., ISBN 1-56592-074-0
    IEEE Std 1003.1b-1993 (standard POSIX.1b)
    ISO/IEC 9945-1:1996