Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    sched_rr_get_interval  - pobranie przedziału SCHED_RR dla danego
    procesu

SKŁADNIA

    #include <sched.h>

    int sched_rr_get_interval(pid_t pid, struct timespec *tp);

    struct timespec {
      time_t tv_sec;   /* sekundy */
      long  tv_nsec;  /* nanosekundy */
    };

OPIS

    sched_rr_get_interval zapisuje do wskazywanej przez tp  struktury
    timespec cykliczny kwant czasu dla procesu określonego przez pid. Jeśli
    pid ma wartość zero, to zapisany zostanie kwant czasu  procesu
    wołającego.   Wskazywany  proces  powinien  działać  w  polityce
    przydzielania SCHED_RR.

    Wartości cyklicznego kwantu czasu nie można w systemie Linux 1.3.81
    zmieniać.

    Systemy POSIX-owe, na których dostępne jest sched_rr_get_interval,
    definiują w <unistd.h> _POSIX_PRIORITY_SCHEDULING.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Po pomyślnym zakończeniu sched_rr_get_interval zwraca zero. Po błędzie
    zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

    ESRCH Proces identyfikownay przez pid nie został znaleziony.

    ENOSYS Wywołanie systemowe nie jest jeszcze zaimplementowane.

ZGODNE Z

    POSIX.1b (wcześniej POSIX.4)

USTERKI

    W systemie Linux 1.3.81, sched_rr_get_interval zwraca błąd ENOSYS, gdyż
    SCHED_RR nie jest jeszcze w pełni zaimplementowane.

ZOBACZ TAKŻE

    sched_setscheduler(2) zawiera opis linuksowego algorytmu szeregowania
    zadań.

    Programming for the real world - POSIX.4 Billa O. Gallmeistera,
    O'Reilly & Associates, Inc., ISBN 1-56592-074-0
    IEEE Std 1003.1b-1993 (standard POSIX.1b)
    ISO/IEC 9945-1:1996