Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    getitimer, setitimer - pobranie i ustawienie wartości czasomierza

SKŁADNIA

    #include <sys/time.h>

    int getitimer(int which, struct itimerval *value);
    int  setitimer(int  which, const struct itimerval *value, struct
       itimerval *ovalue);

OPIS

    System zaopatruje każdy proces w trzy czasomierze, z których każdy
    odlicza czas się w innej domenie czasowej. Gdy upłynie czas ważności
    ustawiony dla któregoś z czasomierzy, do procesu wysyłany jest sygnał,
    a czasomierz jest (potencjalnie) restartowany.

    ITIMER_REAL
       odlicza czas rzeczywisty i dostarcza SIGALRM po upływie czasu
       ważności.

    ITIMER_VIRTUAL
       odlicza czas wykonywania się procesu i dostarcza SIGVTALRM po
       upływie czasu ważności.

    ITIMER_PROF
       odlicza zarówno czas wykonywania się procesu, jak i czas
       wykonywania przez system zlecenie procesu. W powiązaniu z
       ITIMER_VIRTUAL,  ten  czasomierz  zwykle  jest  używany do
       parametryzowania czasu używanego przez aplikację zarówno w
       przestrzeni użytkownika, jak i jądra. Po upływie czasu ważności
       dostarczany jest SIGPROF.

    Wartości czasomierza są zdefiniowane za pomocą następujych struktur:
      struct itimerval {
        struct timeval it_interval; /* następna wartość */
        struct timeval it_value;  /* obecna wartość */
      };
      struct timeval {
        long tv_sec;        /* sekundy */
        long tv_usec;        /* mikrosekundy */
      };

    Funkcja getitimer(2) wypełnia strukturę  wskazywaną  przez  value
    aktualnym ustawieniem czasomierza wskazywanego przez which (jeden z
    ITIMER_REAL, ITIMER_VIRTUAL lub ITIMER_PROF). Do pola it_value jest
    wpisywana ilość czasu, który pozostał czasomierzowi lub zero, jeśli
    czasomierz jest wyłączony. Podobnie, do it_interval jest wpisywana
    wartość inicjalizacyjna.  Funkcja setitimer(2) ustawia dla wskazanego
    czasomierza wartości zawarte w value. Jeśli ovalue jest niezerowe, to
    jest tam zapisywana stara wartość czasomierza.

    Czasomierz odlicza od it_value do zera, generuje sygnał i inicjalizuje
    się na it_interval.  Czasomierz ustawiony na zero (it_value jest
    zerowe, lub upłynął czasu ważności czasomierza, a it_interval jest
    zerowe) zatrzymuje się.

    Przy określaniu czasu działania czasomierza istotne są zarówno tv_sec
    jak i tv_usec.

    Ważność czasomierzy nigdy nie upływa przed zadanym czasem, natomiast
    dzieje się to o krótki, stały czas, zależny od rozdzielczości zegara
    systemowego (obecnie 10ms), później. W chwili upływu czasu ważności
    generowany jest sygnał, a czasomierz jest resetowany. Jeśli czas
    ważności upływa, gdy proces jest aktywny (jest to zawsze prawda dla
    ITIMER_VIRT),  to  sygnał  zostanie  dostarczony  natychmiast  po
    wygenerowaniu. W przeciwnym wypadku dostarczenie będzie opóźnione o
    krótki okres czasu, zależny od obciążenia systemu.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. Po błędzie zwracane jest
    -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

    EFAULT value lub ovalue nie jest prawidłowym wskaźnikiem.

    EINVAL which  nie  jest  jednym  z  ITIMER_REAL, ITIMER_VIRT lub
       ITIMER_PROF.

ZGODNE Z

    SVr4, 4.4BSD (Ta funkcja pierwotnie pojawiła się w 4.2BSD).

ZOBACZ TAKŻE

    gettimeofday(2), sigaction(2), signal(2)

USTERKI

    Pod Linuksem, generowanie i dostarczanie sygnału są  oddzielnymi
    zdarzeniami i dla każdego sygnału może być tylko jedno zaległe
    zdarzenie. Zatem możliwe jest, że podczas  patologicznie  dużego
    obciążenia czas ważności ITIMER_REAL może upłynąć wcześniej, niż sygnał
    poprzedniego przeterminowania zostanie dostarczony. Drugi sygnał w
    takiej sytuacji zostanie utracony.