Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    sigblock, siggetmask, sigsetmask, sigmask - operacje na masce sygnałów

SKŁADNIA

    #include <signal.h>

    int sigblock(int mask);

    int siggetmask(void);

    int sigsetmask(int mask);

    int sigmask(int signum);

OPIS

    Interfejs ten jest przedawniony przez sigprocmask(2).

    Wywołanie systemowe sigblock dodaje przekazane w masce mask sygnały do
    zestawu obecnie blokowanych sygnałów (które nie mogą być dostarczone).

    Wywołanie sigsetmask zamienia ten zestaw całkowicie nowym zestawem,
    podanym jako maska mask. Sygnały są blokowane jeśli odpowiadający im
    bit maski mask jest jedynką.

    Zestaw  aktualnie  blokowanych  sygnałów można uzyskać za pomocą
    siggetmask.

    Udostępnia się makro sigmask, konstruujące maskę dla podanego w signum
    sygnału.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    siggetmask zwraca bieżący zestaw maskowanych sygnałów.

    sigsetmask i sigblock zwracają poprzedni zbiór maskowanych sygnałów.

UWAGI

    Prototypy tych funkcji są dostępne tylko jeśli przed włączeniem
    jakiegokolwiek systemowego pliku nagłówkowego zdefiniowano _BSD_SOURCE.

    Nie można blokować sygnałów SIGKILL i SIGSTOP - ograniczenie to jest
    milcząco wymuszone przez system

ZGODNE Z

    4.4BSD. Funkcje te pojawiły się w BSD 4.3 i zostały porzucone.  W
    nowych  programach  należy korzystać z POSIX-owych metod obsługi
    sygnałów.

ZOBACZ TAKŻE

    kill(2), sigprocmask(2), signal(7)